Wmo- en leerlingenvervoer Leeuwarden opnieuw gegund aan Taxi Witteveen: ‘Veel vertrouwen van de gemeente’

Taxicentrale Witteveen is per 1 augustus 2023 verantwoordelijk voor de uitvoering van het Wmo- en leerlingenvervoer in de gemeente Leeuwarden. Ook neemt het taxibedrijf uit Lemmer de regie van beide soorten vervoer voor haar rekening. In een uitgebreid gesprek met TaxiPro gaat Hans Landman van Taxicentrale Witteveen onder andere in op de gunningscriteria van de aanbesteding en over de uitdagingen die komen kijken bij de uitvoering van het Wmo- en leerlingenvervoer. “Als je een goede binding hebt met je chauffeurs, er weinig verloop is en goed inzet op ziekteverzuim en preventie, dan kan je ervoor zorgen dat het leerlingenvervoer structureel goed verloopt.”

Taxicentrale Witteveen is in de gemeente Leeuwarden al de huidige vervoerder wat Wmo- en leerlingenvervoer betreft. Deze nieuwe aanbesteding is dan ook een voortzetting van de huidige samenwerking die het Lemmerse taxibedrijf heeft met de gemeente Leeuwarden. “We zijn al vijf jaar partner van de… lees hier verder


Bron: taxipro.nl