Zorg en verzekeraars hebben meer constructieve gesprekken over acute ggz

De inkoop en bekostiging van de acute geestelijke gezondheidzorg (ggz) is in 2020 aangepast. Twee jaar later is te zien dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer dan voorheen in gesprek zijn over hoe de acute ggz in de regio goed georganiseerd kan worden. Ook het rekenmodel dat de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland hebben ontwikkeld, blijkt een waardevol hulpmiddel voor deze gesprekken. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een evaluatie.

Sinds 2020 wordt acute ggz niet meer via een prestatiebekostiging bekostigd. De zorg wordt via representatie ingekocht. Dat betekent dat een budgethouder zorgverkoopgesprekken met één zorgverzekeraar voert. Deze zorgverzekeraar voert de gesprekken ook namens de andere zorgverzekeraars. Hiermee is de inkoop van de acute ggz losgetrokken van de reguliere zorginkoop.

De bekostiging verloopt via een beschikbaarheidsbekostiging met een budgetsystematiek en is gebaseerd op een vergoeding voor de capaciteit in een regio. Het budget wordt op basis van… lees hier verder


Bron: nationalezorggids.nl