Zorgkantoren hebben eerste schets van Wlz-inkoop 2024

Zorgkantoren hebben de hoofdlijnen gepresenteerd voor het nieuwe inkoopbeleid voor de langdurige zorg, meldt Zorgverzekeraars Nederland. Centraal staat onder meer een regionale aanpak met aandacht voor innovatie, kwaliteit, verduurzaming, bedrijfsvoering, maar ook het aanjagen van verduurzaming.

“Daarbij richten zij zich op de meest kansrijke verduurzamingen voor de Wlz-sector: energie en circulariteit. Daarnaast ondersteunen de zorgkantoren zorgaanbieders bij het optimaal vormgeven van de bedrijfsvoering. Meerjarige contracten kunnen ondersteunend zijn aan deze beweging.”

Precieze details worden nog niet gegeven. De eerste schets van de landelijke visie en het tariefmodel zal ZN in januari met de betrokken partijen, zoals branche- en cliëntorganisaties, bespreken. Aansluitend op de landelijke visie worden ook een uniform contracteerproces, tariefonderbouwing en… lees hier verder


Bron: skipr.nl