Zorgverzekeraars ervaren dilemma bij inkoop van medische diagnostiek

Er zijn veel bedrijven, laboratoria en ziekenhuizen die medische diagnoses uitvoeren. Deze markt voor medische diagnostiek is over het algemeen versnipperd, maar in sommige regio’s is sprake van sterke concentratie van laboratoria. Concentratie van laboratoria kan goed zijn omdat de vaak dure apparatuur van de laboratoria dan efficiënt wordt gebruikt. Maar het kan ook leiden tot hogere prijzen en grotere afhankelijkheid van enkele aanbieders. Zorgverzekeraars ervaren dit als een dilemma bij het inkopen van medische diagnostiek. Dat blijkt uit een marktstudie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de markt voor medische diagnostiek, meldt ACM.

De markt voor medische diagnostiek is volop in beweging. Verschillende marktpartijen geven aan dat er nog geen goede balans is tussen efficiency en voldoende keuzemogelijkheden. Het aantal aanbieders en soort aanbieders (ziekenhuizen en laboratoria) verschilt aanzienlijk per regio. Dat is mede het gevolg van de manier waarop een… lees hier verder


Bron: nationalezorggids.nl