Afgelopen week 3587 bezoekers
14521 geregistreerde inkopers
2031 app gebruikers

Basiscursus (Europees) aanbesteden

Opleiding start op: 21 mrt. 2018 10:00

Niet alleen voor beginners maar ook voor ervaren aanbesteders een ideale cursus. Aan de hand van de nieuwe aanbestedingswet komen alle belangrijke onderwerpen aan de orde. De cursus is zo opgezet dat de informatie voor zowel inschrijvers als aanbestedende diensten nuttig is. Het is zeker geen droge juridische dag, alles wordt door middel van voorbeelden, cases en anekdotes in helder Nederlands uitgelegd.

Al onze cursussen worden gegeven in conferentiecentrum Drakenburg in Baarn of bij u op locatie (zie ook incompany-trainingen). U kunt uzelf en/of uw collega’s en medewerkers aanmelden door een email te sturen naar vdlc@bart.nl

Basiscursus (Europees) aanbesteden

21 maart 2018, hele dag, 10.00 uur - 16.00 uur € 425,- ex btw
10 april 2018, hele dag, 10.00 uur - 16.00 uur € 425,- ex btw

Aan de hand van de tekst van de nieuwe Aanbestedingswet nemen we alle aspecten van het aanbesteden door. We gaan niet alleen in op Europese aanbestedingen maar we kijken ook naar meervoudig onderhandse aanbestedingen, waarbij de aanbestedende dienst zelf de inschrijvers kiest. De cursus is zo opgezet dat de informatie voor zowel inschrijvers als aanbestedende diensten nuttig is. Het is zeker geen droge juridische dag, alles wordt door middel van voorbeelden, cases en anekdotes in helder Nederlands uitgelegd. We noemen dit een basiscursus maar hij is ook zeer geschikt en wordt veel gebruikt als opfriscursus voor ervaren aanbesteders.

Cursusleider: Theo van der Linden


Wetgeving
Kunt u er nog wijs uit? Een Europese richtlijn, Aanbestedingswet, een Gids Proportionaliteit, een ARW 2016 een Aanbestedingsbesluit, en klachtenregeling. Wij vertellen precies waar u in de praktijk mee te maken heeft

Aanbestedende diensten
Wie moeten er nu eigenlijk verplicht aanbesteden? En wie hoeven dat juist niet!

Drempelwaarden
Welke drempels zijn er? Hoe worden die waarden berekend?

Aanbesteden onder de drempel
Bij welke bedragen mag je één op één een opdracht in de markt zetten? En wanneer mag je een aanbestedende dienst meervoudig onderhands aanbesteden? Klopt het dat je daarbij plaatselijke partijen mag voortrekken?

Meervoudig onderhandse aanbesteding
Wie mogen er uitgenodigd worden? Hoe moet dat? Kan een bedrijf protesteren als hij niet gevraagd wordt?

Europese aanbestedingsprocedures
We kijken naar de verschillende aanbestedingsprocedures.

Onderhandelingsprocedure
Wanneer mag er onderhandeld worden? En hoe moet dat gedaan worden?

Concurrentiegerichte dialoog
De bedoeling van deze procedure is duidelijk: overheid en bedrijf proberen samen een probleem op te lossen. Wat kan er allemaal mis gaan?

Publikatie van aanbestedingen
Tenderned? TED? Aanbestedingskalender? Wij vertellen u precies hoe het zit en waar u aanbestedingen kunt vinden.

Clusteren of samenvoegen van opdrachten
Vanuit MKB-standpunt is het verbod op clusteren een goed idee. Maar is het ook haalbaar? En hebben rechters er lak aan?

De aanbestedingsbeginselen
Het klinkt zo mooi: transparantie, objectief beoordelen en niet discrimineren. Maar wat houdt het in de praktijk in?

Uitsluitingsgronden en gedragsverklaring aanbesteden
De Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen vervalt. Er komt een nieuwe Gedragsverklaring aanbesteden. Wat zijn de verschillen en waar kun je hem krijgen?

Eigen verklaring
Er is een nieuwe Europese Eigen Verklaring, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Hoe werkt het?

“Past performance”
Mag een aanbestedende dienst prestaties uit het verleden mee laten wegen? Een interessant thema.

Referenties
Het gaat sinds 2013 niet meer om gelijke referenties maar om kerncompetenties. Wat zijn dat precies? Hoeveel kerncompetenties zijn er per opdracht?

Nota van inlichtingen en één op één overleg
Bedrijven willen meestal die ene slimme vraag niet stellen omdat ze weten dat hun concurrenten dan ook weten aan welke oplossing zij denken. Daar is nu iets op gevonden: één op één overleg buiten de nota van inlichtingen om.

Gunningscriteria
Welke gunningscriteria mogen er gevraagd worden? Mogen duurzaamheid en MVO meegewogen worden en op welke manier?

Beste prijs kwaliteit verhouding

EMVI heet tegenwoordig aanbesteden op beste prijs/kwaliteit verhouding. Met voorbeelden en cases leggen we uit hoe dat werkt. Is een aanbesteding die 95% prijs en 5% kwaliteit is, ook een EMVI-aanbesteding?

Beoordelingscommissies

Eén van de meest besproken onderwerpen van aanbestedingen. Wie beoordelen de subjectieve elementen? Hoe weet een bedrijf dat dat eerlijk is gegaan?

EMVI en duurzaamheid
De levenscyclus is een belangrijk gunninghscriterium geworden. Maar hoe moet je de waarde daarvan berekenen?

Strategisch en manipulatief inschrijven
Inschrijven met een productprijs van € 0,00 en een managementfee van € 800.000,-. Mag dat?

Alcatel-termijn en Grossmann
De Alcatel-termijn is 20 kalenderdagen. Wanneer gaat de termijn in en hoe moet hij berekend worden? En wanneer moet je al eerder in beroep gaan?

Motiveringsplicht
Waar heeft een bedrijf recht op wanneer er niet aan hem gegund wordt?

Bronlocatie van deze opleiding

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders