Afgelopen week 6362 bezoekers
20681 geregistreerde inkopers
3853 app gebruikers

Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk - dagopleiding

Opleiding start op: 15 apr. 2020 18:00

In 3 dagen tijd wordt u opgeleid voor het internationale diploma Certified Professional Forecaster (CPF) en leert u de processen en technieken van Demand Planning & Forecasting en S&OP in praktijk te brengen


Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk – wat leert u?

In deze 3-daagse training Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk leert u de toekomstige vraag naar uw producten beter te voorspellen, de leverprestaties aan uw afnemers te verbeteren en tevens uw voorraadniveaus te verlagen, onder meer door verkoop en productie beter op elkaar af te stemmen. Gedurende het lesprogramma worden zowel de theorie als de technieken behandeld. U leert hoe u een goede forecast methode bepaalt en uitvoert en hoe u uw forecasting kunt optimaliseren. In dit kader komt tevens aan de orde hoe u door het analyseren van historische transacties de toekomstige ontwikkelingen kunt voorspellen. Aan de hand van een eigen bedrijfscase leert u de toepasbare technieken in praktijk te brengen. U analyseert op gestructureerde wijze hoe het Demand Planning & Forecasting proces is opgebouwd en u stelt met behulp van wat u heeft geleerd een verbeterplan op.

Buiten de praktijk, die in deze training centraal staat, wordt u tevens opgeleid voor het Certified Professional Forecaster (CPF) certificaat van het Institute of Business Forecasting & Planning (IBF). Een unieke combinatie van een certificering, toegepast in de praktijk.

Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk – voor wie?

De 3-daagse training Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk is bedoeld voor iedereen die direct of indirect (mede)verantwoordelijk is voor Forecasting en Demand Planning. Wij denken dan aan demand managers, logistiek en materials managers, vooraadbeheer- en planningsmanagers, operations managers, supply chain managers, distibutiemanagers, inkoopmanagers, finance managers, sales managers en marketing professionals.

Institute of Business Forecasting & Planning (IBF)

Het Institute of Business Forecasting & Planning (IBF) is een internationale organisatie voor Demand Planning, Forecasting en Sales & Operations Planning (S&OP). De certificeringen van het IBF worden wereldwijd erkend. Leden van het IBF hebben onder meer toegang tot best practices, exclusieve benchmark onderzoeken en links naar professionals wereldwijd. Het IBF organiseert evenementen van wereldklasse, vaak in samenwerking met APICS (American Production and Inventory Control Society). APICS is een Amerikaanse vereniging voor logistieke professionals met wereldwijd meer dan 70.000 leden.

Niveau van de training

De 3-daagse training Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk wordt gegeven op HBO niveau.

Beperkt aantal deelnemers

In deze 3-daagse training wordt u niet alleen voorbereid op het internationale examen van het Institute of Business Forecasting & Planning (IBF), maar stelt u tevens, aan de hand van uw eigen bedrijfscase, een verbeterplan voor uw organisatie op waarmee u direct aan de slag kunt in uw eigen bedrijfssituatie. Om deze laatste reden is het aantal deelnemers beperkt.

Certified Professional Forecaster (CPF) – Nederlands en Engels

De training Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk wordt in het Nederlands gegeven en op verzoek in het Engels. Het lesmateriaal en de documentatie zijn - gezien de internationale certificering - in het Engels.

Certified Professional Forecaster (CPF) training – voorkennis

Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze 3-daagse training heeft u geen specifieke voorkennis nodig. Wilt u aan het officiële Certified Professional Forecaster (CPF) examen van het Institute of Business Forecasting & Planning (IBF) deelnemen dan moet u aan de voorwaarden voldoen die het internationale IBF hieraan stelt.

Certified Professional Forecaster (CPF) – exameneisen

Om in aanmerking te komen voor het Certified Professional Forecaster (CPF) examen en diploma dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • u moet minstens over een HBO/Bachelor diploma beschikken plus 1 jaar professionele werkervaring in Business Forecasting en Planning; of
  • als u niet over een HBO/Bachelor diploma beschikt dan dient u over 2 jaar professionele ervaring in Business Forecasting en Planning te beschikken.

Certified Professional Forecaster (CPF) – het examen

Het Certified Professional Forecaster (CPF) examen van het Institute of Business Forecasting & Planning (IBF) kunt u éénmaal per jaar in Nederland afleggen. Het examen bestaat uit 3 deelexamens die elk 2 uur in beslag nemen. U moet 100-150 multiple-choice vragen per examen beantwoorden. Heeft u minimaal 70% van de vragen goed beantwoord, dan ontvangt u het internationale Certified Professional Forecaster (IBF) diploma. U dient u zelf, via de website van het IBF, in te schrijven voor het CPF examen.

Certified Professional Forecaster (CPF) – alternatief examen

In plaats van het officiële Certified Professional Forecaster (CPF) examen van het Institute of Business Forecasting & Planning (IBF), dat eenmaal per jaar plaatsvindt, kunt u ook kiezen voor het instituutsexamen ‘Demand Planning & Forecasting’. Dit examen, met een nationale erkenning, betreft 1 examen van 3 uur dat viermaal per jaar wordt afgenomen. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen, waar/niet waar-vragen, open vragen en een case. Informeer naar de mogelijkheden!

Startdata

De training Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk bestaat uit 3 lesdagen (dagtraining) of 6 lesavonden (avondtraining). De training wordt centraal in het land georganiseerd. De lestijden zijn van 08.30 tot 16.00 uur (dagtraining) of van 18.45 tot 21.45 uur (avondtraining).

  • 15 + 22 april en 6 + 13 + 20 + 27 mei 2020 (avondtraining)
  • 22 april en 13 + 27 mei 2020 (dagtraining)
  • 14 + 21 + 28 september en 5 + 26 oktober en 2 november (avondtraining)
  • 21 september en 5 + 26 oktober 2020 (dagtraining)

Prijs / Inschrijven
De kosten van de 3-daagse training Certified Professional Forecaster (CPF) bedragen € 2.750,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. koffie, thee en het lesmateriaal.

De kosten van deelname aan het Certified Professional Forecaster (CPF) examen, dat uit 3 deelexamens bestaat, bedragen in totaal $1.125 (plm. € 980,-) en worden rechtstreeks in rekening gebracht door het Institute of Business Forecasting (IBF).

Bent u verhinderd?
Bij annulering langer dan 4 weken vóór aanvang van de training Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk worden administratiekosten van € 95,00 in rekening gebracht. Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken vóór aanvang van de training, wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht, alsmede de eventuele examengelden. Bij annulering tussen 2 weken en de aanvang van de training wordt 75% van de trainingskosten in rekening gebracht, alsmede eventuele examengelden. Bij annulering ná aanvang van de training Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk, of het niet verschijnen op de training, dient de trainingsprijs volledig te worden voldaan.

Betalingsvoorwaarden
Het factuurbedrag (incl. BTW) dient vóór aanvang van de Certified Professional Forecaster (CPF) training, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de factuurdatum, betaald te zijn.

Algemene voorwaarden
Op uw inschrijving zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De annuleringsvoorwaarden kunnen per klassikale opleiding verschillen; de hier vermelde annuleringsvoorwaarden prevaleren boven de annuleringsvoorwaarden in onze algemene voorwaarden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact op via [email protected] of bel 040 246 0220.

Bronlocatie van deze opleiding

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders