Functioneel specificeren in de GWW-sector

Startdatum:
07-11-23 09:30

Wilt u leren op welke manier een specificatie tot stand komt en de basisbeginselen van het functioneel specificeren toepassen in GWW- en bouwprojecten? De cursus bevat een uitgebreide praktijkoefening, waarbij u met diverse opdrachten stapsgewijs oefent met het toepassen van verschillende (analyse)technieken. Na afloop bent u in staat om te specificeren, los van de later te kiezen verschijningsvorm van het contract en kunt u de behandelde werkwijze toepassen in uw eigen projecten.


Productgroep: Cursus
Thema: Specificeren
€ 1.300, – excl. 21% btw
Datum & locatie: 07-11-2023, Van der Valk Hotel Breukelen

Voor wie is deze cursus?
De cursus is voor personen die betrokken zijn bij projecten in de bouw of GWW-sector, maar die nog meer concrete handvatten zoeken bij het opstellen van (functionele) eisen.

Wat leer ik?
Tijdens deze cursus verdiept en verbreedt u uw kennis van het opstellen van een functionele specificatie.
Na het volgen van deze cursus:

  • kent de cursist de basisbegrippen en uitgangspunten van systems engineering;
  • kent de cursist de praktische toepassing van systems engineering bij het functioneel specificeren;
  • kent de cursist de route om tot een (functionele) specificatie en/of technische oplossing te komen;
  • kan de cursist de basisbeginselen van het functioneel specificeren toepassen in GWW- en bouwprojecten om te komen tot een systeemeis-specificatie;
  • kan de cursist het onderscheid maken tussen technisch denken en functioneel denken.