Afgelopen week 5275 bezoekers
20275 geregistreerde inkopers
3590 app gebruikers

Informatiemanagement in de publieke sector

Opleiding start op: 04 nov. 2019 09:00

Informatiemanagement in de publieke sector – opleidingsmogelijkheden; 5-daagse klassikale opleiding.

Informatiemanager op strategisch en tactisch niveau – u wordt gezocht!

Managers die de verbinding kunnen leggen tussen organisatie, strategie en informatiemanagement worden op dit moment – met name in publieke organisaties – veel gevraagd. Wilt u uw organisatie versterken op het snijvlak van bestuurlijke processen, informatievoorziening en IT? Dan is dit de opleiding voor u!

Informatiemanagement is zeer actueel in de publieke sector

Zowel de overheid als ook andere publieke organisaties kennen de komende jaren forse uitdagingen op het gebied van veranderende wetgeving, decentralisaties, bezuinigingen, ketensamenwerkingen en IT-innovatie. Publieke organisaties moeten daarom in hoog tempo moderniseren. Om de druk van de bezuinigingen te verlichten moet alles digitaal. Digitalisering is daarnaast noodzakelijk om dezelfde kwaliteit van diensten te kunnen blijven leveren. Het belang van IT voor de publieke sector is daarmee exponentieel toegenomen. Daarnaast verschuift de focus van IT steeds meer naar informatie. Als informatiemanager in een publieke organisatie wordt u geacht juist op strategisch niveau een bijdrage te leveren in niet alleen uw eigen organisatie, maar ook daarbuiten in externe netwerken en ketens.

Informatiemanagement in publieke organisaties – doel opleiding

Het doel van deze 5-daagse opleiding is u op te leiden tot een informatiemanager op tactisch en strategisch niveau. In de opleiding komen tal van actuele onderwerpen, ervaringen en best practices in de publieke sector aan de orde. Na de opleiding weet u wat er speelt binnen de samenhang IT, besturing, informatievoorziening en organisatie en zult u als informatiemanager een volwaardig adviseur en sparring partner in uw organisatie zijn. U zult in staat zijn op directieniveau een waardevolle bijdrage te leveren aan organisatie ontwikkelingen en deze om te zetten in concrete veranderprogramma’s op het gebied van informatievoorziening en IT. Met andere woorden, u zult alle kennis en competenties hebben om als informatiemanager in de publieke sector succesvol te zijn.

Opleiding Informatiemanagement – voor wie?

De opleiding Informatiemanagement in de publieke sector is specifiek ontwikkeld voor managers en adviseurs werkzaam bij (semi) overheidsorganisaties, zoals ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen of uitvoeringsorganisaties, zoals zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, openbaar vervoer, etc. Qua functionarissen denken wij dan met name aan (aankomend) informatiemanagers, i-adviseurs, projectmanagers en programmamanagers, IT-managers, hoofden I&A, business analisten, hoofden functioneel beheer, organisatieadviseurs, procesmanagers, kwaliteitsmanagers en controllers.

Opleiding Informatiemanagement in de publieke sector – PE-punten

De opleiding Informatiemanagement in de publieke sector is NBA en NOREA gecertificeerd en geeft recht op 30 PE-punten.

Opleiding Informatiemanagement – beoordeling door cursisten

‘Goede opleiding met interessante onderwerpen. Tijdens de opleiding was er ruim voldoende interactie. Het team van docenten is goed op elkaar ingespeeld.
'Het was een goede opleiding met enthousiaste en gedreven cursusleiders met kennis van zaken.
Peter Evers, Informatiemanager, Gemeente Meerssen

'Prima trainingsdagen. Goede verhouding tussen theorie en praktijk.'
'Waardevolle dagen, veel eyeopeners!'

Uitgebreide omschrijving

Informatiemanagement – wat is het?

Informatiemanagement is een relatief jong vakgebied, zeker in de publieke sector. Informatiemanagement richt zich op vraagstukken op het snijvlak van IT, informatie en organisatie. Doelstelling is waarde te creëren met behulp van IT en informatie. Informatiemanagement is een proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoefte van een organisatie wordt vertaald in informatievoorziening. In de praktijk wordt de term informatiemanagement alleen gebruikt voor strategische en sturende activiteiten. Voor operationele activiteiten wordt meestal de term functioneel beheer gebruikt.

Informatiemanagement in het publieke domein – voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Relevante werkervaring in de publieke sector is vanzelfsprekend een pré.

Informatiemanagement - niveau van de opleiding

De 5-daagse opleiding Informatiemanagement in de publieke sector wordt gegeven op HBO werk- en denkniveau.

Informatiemanagement - studiemateriaal

U krijgt toegang tot de interactieve, online leeromgeving met digitaal lesmateriaal en aanvullend referentiemateriaal. Tevens ontvangt u drie boeken: 'De Informatieprofessional 3.0', 'The NewOil' en 'De Bodemloze Put (escalatie van IT projecten bij de overheid)'.

Lesindeling

INFORMATIEMANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR – LESPROGRAMMA

DAG I

OCHTENDPROGRAMMA

 • De moderne informatiemanager in publieke organisaties
 • Het werkveld van informatiemanagement in de publieke sector
 • Informatiemanagement modellen: Looijen, BiSL en AIM (Amsterdams Informatiemanagement Model)
 • Toepassing van de verschillende informatiemanagement modellen: relatie met bedrijfsvoering, eigen vakgebied en IT
 • Rollen en samenwerking binnen en buiten informatiemanagement
 • Het speelveld van de informatiemanager in de publieke sector

MIDDAGPROGRAMMA

 • Trends in informatiemanagement
 • Uitdagingen van het informatiemanagement vakgebied
 • Naar een succesvolle invulling van de informatiemanagement rol
 • Het informatiemanagement werkveld in de publieke sector: actuele trends
 • 3 relevante trends: dynamiek, scope en uitdagingen
 • PRAKTIJKCASE
 • Het speelveld van de informatievoorziening van de toekomst en de vertaling naar uw organisatie
 • Reflectie op veranderingen binnen uw organisatie met behulp van het Informatiemanagement Canvas

DAG II

OCHTENDPROGRAMMA

 • Informatieplanning, business cases, portfolio management
 • Doel van de informatieplanning
 • Business Informatie Planning (BIP), het Novius model voor de publieke sector
 • Uitgangspunten en vrijheidsgraden
 • Het belang van business cases
 • Opstellen van business cases
 • Soorten baten (kwalitatief en kwantitatief)
 • Van business case naar projecten
 • Het belang van portfolio management
 • De rol van informatie en IT in business innovatie, business strategie en bedrijfsvoering
 • Succescriteria van portfolio’s

MIDDAGPROGRAMMA

 • Story telling voor de informatiemanager
 • Diepgaand begrip van de klant
 • Gebruik van verhalen (story telling) bij het inventariseren van behoeften
 • Story listening: wat is een verhaal? Hoe luistert u naar verhalen? Hoe voert u een verhalend gesprek?
 • Hoe plaatst u story telling in het perspectief van verandering in uw organisatie?
 • Vertalen van verhalen naar klantbehoeften (gebruik methode behoeftestelling)
 • Hoe past u story telling toe? Wanneer werkt het wel en wanneer werkt het niet?

DAG III

OCHTENDPROGRAMMA

 • Regie en opdrachtgeverschap van projecten
 • Waarom gaan (publieke) IT-projecten vaak mis?
 • Oorzaken van volhouden in falende projecten
 • Projectbeheersing en inperken van escalerend commitment
 • CASE: escalerend commitment
 • Effectieve methoden en technieken voor het voorkomen van projectescalatie
 • Het gevaar van grootschalig denken
 • Het belang van nieuwe investerings/financieringsmodellen
 • De menselijke factor in beheersing van projecten
 • Het potentieel van lean en agile

MIDDAGPROGRAMMA

 • Agile & Lean voor de informatiemanager in de publieke sector
 • Het agile en lean gedachtegoed
 • Waarom is de agile en lean denkwijze interessant voor een informatiemanager?
 • Wat zijn de essenties van agile en lean?
 • Wat betekent dit voor een informatiemanager?
 • PRAKTIJKCASE
 • De voordelen van Agile & Lean in de publieke sector

DAG IV

OCHTENDPROGRAMMA

 • Adviseren voor de informatiemanager in de publieke sector
 • Wat is adviseren?
 • Het adviesproces voor de informatiemanager
 • Adviesstijlen
 • Communicatiestijlen
 • PRAKTIJKCASE
 • Praktische oefeningen om advies- en invloedstijlen beter onder de knie te krijgen

MIDDAGPROGRAMMA

 • Lean verandermanagement voor de informatiemanager in de publieke sector
 • De Lean Change Management aanpak: waarom is deze relevant voor informatiemanagement?
 • Hoe creëert u een gedragen verandering?
 • Wat is het startpunt van de verandering en welke principes past u vervolgens toe?
 • Hoe speelt u in op (nieuwe) inzichten terwijl de implementatie van de verandering wordt volbracht?
 • Wie betrekt u bij de verandering?
 • Vertalen van de behoefte van uw organisatie aan de hand van het Lean Change Management Canvas
 • GASTLEZING
 • Informatiemanagement en de politieke context

DAG V

OCHTENDPROGRAMMA

 • Datamanagement en digitalisering van Informatiemanagement in publieke organisaties
 • Datamanagement en beleid
 • Data- en gegevensmanagement
 • De rol en waarde van data binnen organisaties in de publieke sector
 • Waarom datamanagement?
 • Datamanagement en strategische uitdagingen
 • Maak diensten beter met data
 • Het datamanagement framework
 • Data governance en de toepassing binnen de publieke sector
 • Doelen en missies in het data governance beleid
 • Informatiebehoeften binnen publieke organisaties
 • Wie is verantwoordelijk voor data?

MIDDAGPROGRAMMA

 • Van digitalisering naar dataficatie
 • Datakwaliteit
 • Inzicht in de datastromen vanuit de verschillende bronnen
 • Eisen en wensen van de gebruikers van data
 • Inzicht in de verschillende soorten data
 • Verwerking en beveiliging van data
 • Eisen aan de data binnen publieke organisaties
 • Inzicht in de grootste risico’s en bedreigingen
 • Interne en externe bedreigingen van publieke organisaties
 • Data integriteit en wet- en regelgeving op het gebied van data
 • Open data en Big Data
 • Predictive analytics, te voorspellen op basis van data

Docent(en)

Informatiemanagement in de Publieke Sector – topdocent

De opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector is ontwikkeld en wordt verzorgd door een ervaren topdocent die actief is in de publieke sector, t.w.:

Adrie de Loos
IMPS-adri-de-loos.gif?id=21336&time=1552038106Adrie de Loos is directeur van A3A Advies & Projectmanagement. Adrie werkt op het snijvlak van business en IT en heeft veel ervaring op het gebied van informatiemanagement en functioneel beheer. Veel van zijn opdrachtgevers komen uit de publieke sector. Adrie startte zijn carrière als adviseur informatievoorziening bij het Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZW) en heeft vervolgens als management consultant bij diverse IT-dienstverleners gewerkt, waaronder Logica en Valori.

Startdata

De opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector bestaat uit 5 dagen. De lestijden zijn van 09.30 uur – 17.00 uur. De opleiding wordt centraal in het land gegeven.

Informatiemanagement in de Publieke Sector – opleiding I

 • 4 + 5 + 6 + 11 + 12 november 2019

Inschrijven

De kosten van de 5-daagse opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector bedragen € 3.680,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. alle lunches, koffie/thee, documentatiemateriaal en 3 boeken (t.w.v. € 75,-).

Bent u verhinderd?

In dat geval kunt u zich kosteloos laten vervangen door een collega. Tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de opleiding Informatiemanagement in de publieke sector is het mogelijk om te annuleren. In dat geval brengen wij u 5% van het factuurbedrag in rekening met een minimum van € 95,- excl. BTW ter vergoeding van o.a. administratieve kosten. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding Informatiemanagement in de publieke sector worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • 28 tot 15 dagen voorafgaand aan de opleiding: 50% van het factuurbedrag
 • 14 tot 7 dagen voorafgaand aan de opleiding: 75% van het factuurbedrag
 • minder dan 7 dagen voorafgaand aan de opleiding: 100% van het factuurbedrag

Voor welke optie u ook kiest, u dient het altijd schriftelijk aan ons te melden.

Betalingsvoorwaarden

Het factuurbedrag (incl. BTW) dient vóór aanvang van de opleiding, echter altijd binnen 30 dagen na de factuurdatum, betaald te zijn.

Algemene voorwaarden

Op uw inschrijving zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De annuleringsvoorwaarden kunnen per opleiding verschillen. De hier vermelde annuleringsvoorwaarden prevaleren boven de annuleringsvoorwaarden in onze algemene voorwaarden.

Overige relevante opleidingen die wij u te bieden hebben zijn hier in te lezen.

Bronlocatie van deze opleiding

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders