Innovatiegericht Inkopen en Aanbesteden

Startdatum:
13-06-23 09:00

In deze training leer je hoe je innovaties kunt inkopen en aanbesteden met de juiste procedures. Vind de vrijheden in het inkoopprocedure palet om tot innovatieve oplossingen te komen. Meld je nu aan!

Na deze training heb je:

 • Met vakgenoten gespard over inkopen van innovaties
 • Voorbeelden gekregen van innovaties uit de publieke sector
 • Op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd handvat voor innovatiegericht inkopen en aanbesteden

Over deze training

 • AANTAL PLEKKEN 16
 • PRIJS € 795,00 excl. btw
 • LEDENPRIJS € 655,00 excl. btw

Waarom een training Innovatiegericht inkopen en aanbesteden?

De publieke sector staat voor grote uitdagingen, waarbij een steeds grotere vraag en dienstenpalet gedeeltelijk wordt ingevuld met innovatieve oplossingen van leveranciers. Echter, innovaties worden vaak nog niet benut, omdat de route om innovaties te adopteren nog niet bekend zijn. Nieuwe risico’s en onbekendheid zorgen er vaak voor dat projecten geen doorgang krijgen. Gelukkig zijn er legio voorbeelden waarbij het wel is gelukt en biedt het inkoopprocedurepalet genoeg vrijheden om als inkoper hier mee om te gaan. Maar hoe? Ieder project is maatwerk!

Wil je als aanbestedende dienst optreden als launching customer voor innovaties en voorop lopen? Heeft jouw branche te maken met veel innovatieve leveranciers, maar wordt er niet genoeg ruimte voor geboden?

Door deze training krijg je inzicht in de mogelijkheden om innovaties in te kopen en ook wordt het belang en urgentiebesef bij andere stakeholders dan inkoop belicht. Inkoop heeft een faciliterende en ook een aanjagersrol, die beter uitgenut kan worden. Daarnaast horen wij graag jouw ervaringen en uitdagingen wat betreft de inkoop van innovaties.

Deze training wordt in samenwerking met NIC Inkoopprojecten aangeboden. NIC heeft naast eigen praktijkervaring een onderzoek uitgevoerd bij RWS naar de verschillende voor- en nadelen van de toe te passen inkoopprocedures bij het inkopen van innovatie. De belangrijkste ervaringen en bruikbare procedures worden gedeeld. Daarnaast is een groot deel van de training gericht op het behandelen van een zelf in te brengen case. Met de groep wordt besproken welke case in behandeling wordt genomen. De bedoeling is om met elkaar te sparren over welke uitdagingen binnen jouw organisatie spelen. Doet zich vaak hetzelfde probleem voor? Waar ligt volgens jou dat probleem? En welke maatregelen neem je als professional om deze problemen te tackelen? Dit zijn vragen waar dieper op in wordt gegaan tijdens de training.

Voor wie is de training Innovatiegericht inkopen en aanbesteden geschikt?

De training Innovatiegericht inkope en aanbesteden is bedoeld voor budgethouders, inkopers, inkoopmanagers van publieke inkoopafdelingen die bewust een uitdaging niet uit de weg gaan en door innovatie verder willen komen. Zij zijn hierbij op zoek naar methoden om innovaties rechtmatig en doelmatig in te kopen. Het helpt als je de training Aanbestedingswet – Basis, Nevi 1 Publiek of Nevi 2 Publiek hebt afgerond, maar dit is niet verplicht.

Planning

ZOETERMEER – 13 jun 2023, 09:00 – 17:00, Golden Tulip Zoetermeer Centre

Welke onderwerpen komen er aan bod?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Voorbeelden van innovatiegericht inkopen in de publieke sector
 • Overzicht van mogelijke procedures
 • Voor- en nadelen van toe te passen procedures
 • Veel voorkomende knelpunten, problemen en mogelijke oplossingsrichtingen
 • Zelf ingebrachte case

Werkvormen

Theorie en praktische werkvormen wisselen elkaar af. Inbreng van een eigen casus is een waardevolle toevoeging aan de training. In deze training krijg je verschillende voorbeelden te zien van innovaties uit de publieke sector en de procedures die doorlopen zijn om deze in te kopen.