Leergang Aanbestedingsrecht

Startdatum:
02-10-23 12:30

Bent u een publieke inkoper of jurist en wilt u kennis verbreden over nationaal en Europees aanbestedingsrecht? Dan kunt u zich aanmelden voor de leergang aanbestedingsrecht die start op maandag 2 oktober 2023. Aan bod komt onder meer de ontstaansgeschiedenis van het aanbestedingsrecht tot de Aanbestedingswet 2012, het gebruik van gunning- en selectiecriteria en bijzondere instrumenten als concessieovereenkomsten.

Ook wordt een college gewijd aan de Europese Green Deal en nieuwe sectorale EU-wetgeving met impact op de aanbestedingspraktijk. De leergang stimuleert onderlinge kennisuitwisseling in de groep. Waar nodig behandelen we in de colleges recente jurisprudentie.


Voor wie?
De leergang is toegankelijk voor inkopers en juristen die:

  • in dienst zijn van een aanbestedingsplichtige organisatie en betrokken zijn bij het aanbesteden van overheidsopdrachten,
  • minimaal een hbo-opleiding of een relevante (publieke) inkoopopleiding hebben afgerond,
  • minimaal 3 jaar werkervaring hebben op het gebied van inkoop en aanbesteden,
  • (basis)kennis hebben van de Aanbestedingswet 2012 en het verbintenissenrecht.

Programma
Deze leergang wordt verzorgd en gegeven door Huib van Romburgh, senior juridisch adviseur van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag en emeritus hoogleraar aanbestedingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en Mariska Verseveld, senior jurist bij PIANOo. De leergang bestaat uit:

  • een startcollege inclusief lunch van 4 uur,
  • 5 colleges van 2 uur,
  • afsluiting met een toets,
  • deelname aan toets (alleen mogelijk na het bijwonen van minimaal 5 colleges waaronder in elk geval het startcollege),
  • ontvangst certificaat na het gunstig afleggen van de toets.

Verplichte literatuur
Hoofdstukken Aanbestedingsrecht (derde druk)
Prof. mr. dr. H.D van Romburgh
Verschenen: 20 mei 2020
ISBN: 9789492952356

Datum, tijd en locatie
De leergang vindt plaats bij PIANOo, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Prinses Beatrixlaan 2 in Den Haag.

Voorlopige Data
Maandag 2 oktober 2023 van 12:30-17:00 uur (college 1, inclusief lunch)
Maandag 9 oktober 2023 van 14:00-16:00 uur (college 2)
Maandag 30 oktober 2023 van 14:00-16:00 uur (college 3)
Maandag 6 november 2023 van 14:00-16:00 uur (college 4)
Maandag 13 november 2023 van 14:00-16:00 uur (college 5)
Maandag 20 november 2023 van 14:00-16:00 uur (college 6)
Maandag 18 december 2023 van 16:00-17:30 uur (uitreiking certificaat)

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
PIANOo streeft naar een balans tussen deelnemers van de centrale overheid en decentrale overheden. Per leergang is plek voor maximaal 25 deelnemers.