Leergang Modern Contractmanagement

Startdatum:
09-05-23 00:00

Alles leren over nieuwe contractvormen en moderne bouwprocessen? CROW presenteert de Leergang Modern Contractmanagement (LMC). Deze compacte en intensieve tiendaagse cursus geeft professionals een goede basis voor het werken met nieuwe contractvormen binnen moderne bouwprocessen in de infra/GWW-sector.

Datum & locatie:

09-05-2023, Van der Valk Hotel Veenendaal

Voor wie is deze leergang?
De Leergang Modern Contractmanagement is voor alle professionals die werkzaam zijn in de infra/GWW-sector en die naast het werken met traditionele RAW-contracten ook steeds meer werken of willen gaan werken met andere (geïntegreerde) contractvormen. De leergang is zowel voor opdrachtgevers als voor opdrachtnemers interessant om zich meer te verdiepen en te verplaatsen in elkaars rol, positie en vraagstukken.

Deelnemers aan deze cursus hebben de volgende functies/rollen:

 • projectmanager
 • projectleider
 • ontwerper
 • inspecteur
 • toezichthouder en directievoerder en/of vervullen rollen in kwaliteits-, inkoop-, kosten-, risicomanagement processen.

Kennisniveau: hbo werk- en denkniveau, circa tien jaar ervaring in de infra/GWW-sector en vijf jaar ervaring met aanbesteden en/of contractmanagement.

Wat leer ik?
Alle aspecten van modern contractmanagement komen aan bod. Je vergroot je inzicht in het proces van aanbesteden en contracteren, leert over het opstellen van contracten en vraagspecificaties op basis van UAV-GC en verdiept uw kennis over onderwerpen zoals de EMVI-methode, risicoverdeling, Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) en kostenmanagement.

Gedurende de tien cursusdagen komt de samenhang tussen de verschillende fasen in het bouwproces aan bod.

 1. Contractvormen (1 cursusdag):
  Inleiding op de leergang; de inhoudelijke basis wordt gelegd ten aanzien van de verschillende contractvormen.
  De juridische voorwaarden (UAV-GC 2005) en het maken van keuzes daarin.
 2. Functioneel Specificeren (2 cursusdagen):
  Het proces van specificeren inclusief systeem- en functioneel denken.
  Het identificeren en structureren van projectonderdelen en het opstellen van het projectplan.
 3. Inkoopstrategie (1 cursusdag):
  Inleiding op het gebied van Aanbesteden,
  De benodigde tools om onder meer risicogestuurd een inkoopstrategie te kunnen opstellen.
 4. Aanbestedingsprocedures (2 cursusdagen):
  Kennismaking met diverse aanbestedingsprocedures.
  Het leren opstellen van geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria.
 5. Kostenbeheersing (1 cursusdag):
  Het belang van kostenbeheersing tijdens de verschillende bouwprocesfuncties.
  Aandacht voor onder andere de scope, de relatie tussen functioneel specificeren en kostenramen, financiële onzekerheid, etc.
 6. Contractmanagement (2 cursusdagen):
  Het onderscheiden van rollen en verantwoordelijkheden vanuit de Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).
  De actuele ontwikkelingen binnen SCB, denk aan VISI en BIM.
  Het zelfstandig leren toepassen van deze methodiek.
 7. Praktijkdag (1 cursusdag):
  Het verkrijgen van inzicht in samenwerkingsvaardigheden.
  Het inzicht krijgen in en doorbreken van aannames en veronderstellingen.
  Gezamenlijk oefenen met samenwerkingsvaardigheden.

Voordelen van de Leergang Modern Contractmanagement

 • Actueel: behandelt alle ins en outs van moderne contracten
 • Kwaliteit: zeer deskundige docenten, leerstof in logische samenhang
 • Effectief: aangetoond leereffect (qua kennis én toepassen)
 • Voordelig: bespaar € 2.000,- ten opzichte van ‘losse’ cursussen
 • Timing: intensief leertraject gedurende een korte doorlooptijd