Leergang Verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers

Startdatum:
11-09-23 09:00

Aanbestedingsrecht VU Law Academy: onontbeerlijke kennisupdate
Leergang | Nederlands | 8 maanden


De leergang start op maandag 11 september 2023
Bent u inkoopprofessional of heeft u regelmatig te maken met inkoop-en aanbestedingsprocessen en wilt u zich verdiepen op het gebied van aanbestedingsrecht? De leergang Verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers geeft een verdere verdieping van meer complexe en voor de praktijk belangrijke vraagstukken. De leergang sluit direct aan op de behoeften van inkoopprofessionals. Deze interactieve leergang zal dit najaar fysiek georganiseerd worden indien de richtlijnen van het RIVM en de VU dit toelaten. Op aanvraag kunt u ook geheel online aan de leergang deelnemen. De leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers bouwt voort op de leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers van de VU Law Academy.

Data bijeenkomsten en planning
Data najaar 2023: 11 en 28 september, 12 oktober, 2, 16 en 30 november 2023 en 14 maart 2024 (diploma-uitreiking). Let op: het eerste college vindt plaats op een maandag, de overige colleges zijn op donderdagen. Bekijk hier de planning najaar 2022 om een indruk te krijgen van de planning, docenten en college onderwerpen. Een gedetailleerde planning voor 2023 wordt binnenkort bekend gemaakt. Let op: alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

Deze leergang vindt plaats aan de VU Amsterdam.
De colleges van deze leergang zijn erop ingericht om op locatie aan deel te nemen. De kwaliteit van het onderwijs staat bij de VU Law Academy altijd voorop en onze docenten geven er dan ook de voorkeur aan dat u bij alle colleges op locatie aanwezig bent. Interactie tussen docent en cursisten en cursisten onderling speelt een belangrijke rol in de overdracht en in het delen van kennis en ervaringen. Daarnaast is uit onderzoek onder onze cursisten gebleken dat juist om deze reden de behoefte aan fysiek onderwijs zeer groot is.

Doelgroep en toelatingseisen
De leergang is toegankelijk voor niet-juristen die de leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers of de leergang Aanbestedingsrecht (voor 2013) hebben gevolgd. Tevens krijgt u met een afgeronde post-hbo opleiding Aanbesteden voor Gevorderden van Conducto en een afgeronde NEVI 2 Publiek opleiding direct toegang tot deze leergang indien u ter bewijs hiervan bij uw aanmelding het certificaat/ diploma van deze opleiding toestuurt. Ook andere vooropleidingen geven mogelijk toegang tot deze leergang. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het cv welke u kunt toesturen aan: vulaw@vu.nl.

Entreetoets
De leergang is ook toegankelijk voor deelnemers die bovenstaande opleidingen niet hebben gevolgd, maar denken door opleiding en werkervaring voldoende theoretische kennis te hebben om deze verdiepende leergang succesvol te kunnen volgen. U moet dan eerst een entreetoets met goed gevolg afleggen. Deze toets betreft het examen dat wordt gemaakt ter afronding van de leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers. Zo kunnen wij toetsen of u over voldoende voorkennis beschikt om de verdiepingsleergang met succes te kunnen volgen. De toets bestaat uit een aantal casussen waarover (open) vragen worden gesteld. De kosten voor het afnemen van de entreetoets bedragen €75,- (geen btw). Indien u voor de toets slaagt, kunt u deelnemen aan de eerstvolgende leergang Verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers. U krijgt bij het succesvol afleggen van de entreetoets €100,- korting op de leergang.

Groepsgrootte
Maximaal 25 deelnemers

Prijs
€ 2.175,- (prijs 2023). Dit is inclusief cursusmateriaal, consumpties en examengelden. Deze opleidingskosten zijn vrijgesteld van btw. Bekijk onze actuele kortingen. De kosten voor het afnemen van de entreetoets bedragen €75,- (geen btw). Indien u voor de toets slaagt, kunt u deelnemen aan de eerstvolgende leergang Verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers. U krijgt bij het succesvol afleggen van de entreetoets €100,- korting op de leergang.