Afgelopen week 6139 bezoekers
20683 geregistreerde inkopers
3853 app gebruikers

Mastersessie Leverancierselectie

Opleiding start op: 17 mrt. 2020 07:00

Mastersessie Vergoedingsmechanismen, 17 maart 2020

Docenten: Bart van Reeken en Pieter van den Broek

Vergoedingsmechanismen vormen een belangrijk onderdeel van iedere sourcingrelatie. Startpunt is veelal de businesscase, zoeken van match tussen opdrachtgever en leverancier met als uitgangspunt de belangen van beide partijen, kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst en prijsbepaling als stuurmiddel. Deze module geeft inzicht hoe het vergoedingsmechanisme bijdraagt aan een succesvolle sourcingrelatie.

Mastersessie Contracteren, 21 april 2020

Docent: Wieke van Angeren

Aan de orde komt wat wel en niet werkt om duidelijke afspraken te maken. Het proces om tot overeenstemming te komen, gebruik van onderhandelingspositie, bouwen aan een goede samenwerking, duidelijkheid over wat voor welke prijs wordt geleverd en inbouwen van flexibiliteit. Tot slot aandacht voor wat er zoal in de praktijk misgaat.

Mastersessie Security, 19 mei 2020

Docent: Bastiaan Bakker

Security kent vele deelthema’s; processen welke op orde moeten zijn voor goede security, impact hiervan bij uitbesteding. Welke afspraken moeten gemaakt worden tussen opdrachtgever en uitbesteder en wat staat over security in de contracten? Geen pasklare antwoorden, maar wel worden alle aandachtspunten behandeld en welke keuzes moeten worden gemaakt.

Mastersessie Organisatie en resources, 16 juni 2020

Docenten: Larissa Toebes en Marcel Blommestijn

Deze module geeft inzicht in de consequenties van (out)sourcing voor betrokken medewerkers. Uitgangspunt vormt huidige wet- en regelgeving: ‘Wet Overgang van Onderneming’ en ‘Acquired Rights Directive’. Verder worden onderwerpen behandeld als HR-business case, HR-rol bij leverancierselectie en –transitie, rol van vakorganisaties en ondernemingsraden, belang van effectieve communicatie en omgaan met emotie, houding en gedrag van betrokken medewerkers.

Mastersessie Transitie en transformatie, 8 september 2020

Docent: Frank Willems

Invloed van een nieuw contract op de uitbestedende organisatie. Voorbereidingen dienen te starten ruim voor aanvang van de technische migratie en wordt mede bepaald door adequate inzet van soft skills. Uitgangspunt voor een succesvolle verandering is een heldere strategie en aanpak, met voldoende aandacht voor cultuur- en gedragsaspecten.

Mastersessie Regie, 20 oktober 2020

Docent: Arno Gerrits

Door verandering in het sourcinglandschap krijgt de regie-organisatie met nieuwe uitdagingen te maken. Denk aan de wijze van regievoering, inregelen van de governance op dienstverlening en (out)sourcingcontracten. Een lastig traject waarbij een bestaande organisatie zichzelf moet omvormen. Ook aandacht voor processen, relaties, beleggen van eigenaarschap en dergelijke, belangrijk om te komen tot succesvolle dienstverlening over de hele keten.

Mastersessie Multivendor regie, 17 november 2020

Docent: Bauke van Daalen

Organisaties hebben vaak IT-(out)sourcing contracten met meerdere leveranciers. Het afstemmen en managen van een contractportfolio is geen sinecure. Contractaanpassingen gedurende de looptijd, veranderde vraag en verschillende looptijden maken regievoering complex. Specifiek wordt ingegaan op uitdagingen van de governance van meerdere leveranciers.

Mastersessie Exit strategie en (her)contracteren, 8 december 2020

Docent: Herald Jongen

Bijna geen enkele relatie is voor de eeuwigheid en ook geldt dat wie makkelijker uit een relatie weg kan betere mogelijkheden heeft om er binnen die relatie voor te zorgen dat hij krijgt wat hij hebben wil. Deze module behandelt hoe te komen tot een reële exit-strategie, wat is hiervoor nodig, wat moet geregeld worden aan het begin of tijdens de relatie.


Locatie en kosten

De mastersessies vinden plaats bij Van Doorne, Jachthavenweg 121 in Amsterdam van 07.30 tot 10.00 uur. De locatie is goed bereikbaar per OV en auto (parkeergarage Van Doorne). De deelnemers wordt een ontbijtbuffet aangeboden.

Toegang niet-leden op basis van beschikbaarheid voor EUR 175,- excl. btw per sessie. Deelname is gratis voor leden van Sourcing Nederland.

Aanmelden

Aanmelden kan via de eventkalender op onze website waar je komt door op de onderstaande knop te drukken. Stuur voor aanmelding een e-mail naar [email protected].

Bronlocatie van deze opleiding

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders