Post-hbo Inkoop & Aanbesteden

Startdatum:
04-09-23 09:00

In korte tijd leer je de theorie van inkoop en aanbesteden toepassen in jouw eigen praktijk. Na afloop kun je zelfstandig een (Europese) aanbesteding uitvoeren, jouw inkoopbeleid opstellen, een inkoopanalyse uitvoeren en een inkoopactieplan opstellen en uitvoeren.


Voor wie
De post-hbo registeropleiding Inkoop & Aanbesteden is bestemd voor overheidsfunctionarissen die betrokken zijn bij inkoop en aanbesteden. De opleiding is ook interessant voor mensen die willen doorgroeien naar die rol. Ook inkoopadviseurs zijn van harte welkom.

Toelating
Om te worden toegelaten tot de leergang dien je:

 • Ten minste te beschikken over hbo werk- en denkniveau;
 • Werkzaam te zijn binnen/voor een (semi-)overheidsorganisatie.

Resultaat
Na afloop ben je in staat om de theorie van overheidsinkoop en aanbesteden toe te passen in jouw eigen dagelijkse praktijk, samenvattend:

 • Ben je je bewust van jouw positie als inkoper binnen het publieke domein;
 • Ken je de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied Inkoop en meer specifiek m.b.t. Inkopen met impact, diversiteit en inclusie én MVOI;
 • Kun je het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor jouw organisatie vaststellen;
 • Ben je in staat om een inkoopdiagnose uit te voeren en vervolgens een inkoopactieplan op te stellen;
 • Heb je kennis van alle aanbestedingsregels en inzicht in de keuzes die je kunt maken;
 • Kun je zelfstandig (Europese) aanbestedingen uitvoeren;
 • Heb je praktische handvaten, formats, sjablonen, beslisbomen die je kunt toepassen in jouw dagelijkse inkooppraktijk.

Programma

 • Lesdag 1 – Inkoopmanagement, trends en ontwikkelingen
 • Lesdag 2 – Inkoopdiagnose, inkoopactieplan en MVOI
 • Lesdag 3 – Introductie Europese aanbesteding en aanbestedingsprocedures
 • Lesdag 4 – Voorfase Europese Aanbesteding en Specificeren opdracht
 • Lesdag 5 – Selectiefase Europese aanbesteding
 • Lesdag 6 – Gunningsfase Europese aanbesteding
 • Lesdag 7 – Werken met beoordelingsmethodieken en examentraining
 • Webinar – Plenaire terugkoppeling groepsopdracht

Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden.

Lestijden
De lesdagen starten stipt om 9:30 uur (bij een fysieke les, ontvangst vanaf 9:00 uur met koffie en thee) en duren tot uiterlijk 16:30 uur. Tijdens een lesdag zijn er voldoende (lunch) pauzes en korte onderbrekingen opgenomen.

Coronaprotocol
Ons uitgangspunt is om onze lesdagen fysiek aan te bieden. Wanneer dit niet mogelijk is door aanscherpte maatregelen weet dan dat wij een passend alternatief bieden. Deelnemers die niet fysiek aanwezig kunnen/mogen zijn, volgen de livestream vanuit huis. Wanneer een docent niet in staat is de les fysiek te verzorgen stappen wij over op onze virtual classroom.

Online leren bij Conducto
Deelnemers krijgen toegang tot een online leerplatform. Hierin ga je actief aan de slag met de stof op een moment dat het jou uitkomt. Factsheets, minicolleges, video’s, leestips, praktische handvaten, bonusmodules en kennistests maken onderdeel uit van de e-learning. Je doorloopt deze e-learning voorafgaand aan een fysieke lesdag. Het voordeel hiervan is de homogeniteit t.a.v. het kennisniveau onder de deelnemers. Een docent kan hierdoor tijdens een fysieke lesdag dieper op de stof ingaan waardoor er ruimte is voor interactie zoals onze deelnemers dat van ons gewend zijn.

Opbouw
De post-hbo registeropleiding Inkoop & Aanbesteden bestaat uit 7 lesdagen. Elk programma-onderdeel bestaat uit een aantal online en offline interactieve werkvormen:

 • E-learning ter voorbereiding op een (online) lesdag;
 • Colleges, afhankelijk van de mogelijkheden fysiek of via onze virtual classroom;
 • Praktijkopdrachten uitvoeren en bespreken;
 • Studie van verdiepende artikelen en literatuur (voor de voorbereiding, e-learning, en zelfstudie staat +/- 6-8 uur per lesdag).

Opdrachten en Examen
Tijdens de leergang worden twee huiswerkopdrachten (zowel individuele- als groepsopdrachten) ingeleverd voor een cijfer. De opleiding wordt afgesloten met een online openboekexamen van drie uur dat bestaat uit een aantal casussen met open vragen en meerkeuze vragen. Tijdens het examen ligt de nadruk op het kunnen toepassen van de aangereikte juridische stof, de leerdoelen vormen hierbij het uitgangspunt. De inleveropdrachten en het examen bepalen samen het eindcijfer.

Online leeromgeving
Tijdens de opleiding heb je toegang tot een online leeromgeving. Hier vind je het lesmateriaal ter voorbereiding voor een lesdag, de leerdoelen, het persoonlijke intakeformulier, de praktijkopdrachten en e-learning. Ook tref je extra artikelen, minicolleges, publicaties en blogs van o.a. onze docenten ter verdieping van de besproken onderwerpen.

Erkend diploma
Wanneer je de leergang met goed gevolg hebt afgerond ontvang je het officieel erkende PHBO-diploma van Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en word je opgenomen in het Abituriëntenregister.

Docenten
De kwaliteit van onze opleidingen wordt in belangrijke mate bepaald door de deskundigheid, ervaring en vooral ook didactische vaardigheden van onze docenten. Juist om deze redenen werkt Conducto uitsluitend samen met docenten met bewezen kwaliteiten. Door ons gescreend op relevante kennis, ervaring en vooral ook op de juiste persoonlijkheid en didactische vaardigheden. Daarbij ligt onze lat hoog.

Startdata

Voorjaar 2023 = VOL !

 • 16 januari
 • 30 januari
 • 13 februari
 • 6 maart
 • 20 maart
 • 3 april
 • 8 mei
 • 15 mei (webinar 09.30 tot 11.00 uur)
 • 22 mei (examen)
 • 13 juni (diploma-uitreiking)

Extra leergang 2023 = VOL !

 • 8 mei
 • 22 mei
 • 12 juni
 • 26 juni
 • 4 september
 • 18 september
 • 2 oktober
 • 9 oktober (webinar 09.30 tot 11.00 uur)
 • 2 november (examen)
 • 6 februari 2024 (diploma-uitreiking)

Najaar 2023

 • 4 september
 • 18 september
 • 2 oktober
 • 30 oktober
 • 13 november
 • 27 november
 • 11 december
 • 18 december (webinar 09.30 tot 11.00 uur)
 • 8 januari 2024 (examen)
 • 6 februari 2024 (diploma-uitreiking)

Locatie

Domstad Locatie Hogeschool Utrecht – Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht – 030 – 29 27 777

Contact

Wil je meer informatie over een specifieke opleiding of training? Of de mogelijkheden voor maatwerk bespreken? Neem gerust contact met Suzanne Jansen, Opleidingsorganisator op: T026 303 4700