Professioneel inkopen voor woningcorporaties

Startdatum:
23-05-23 00:00

Algemeen
Woningcorporaties hebben veel met aannemers, leveranciers en dienstverleners te maken. De discussie over de aanbestedingsplicht en de (veranderende) rol van corporaties in de maatschappij maken dat de interne (inkoop)organisatie voor uitdagingen komt staan. Goede inkoop en professioneel opdrachtgeverschap is essentieel. Daar gaat deze training over.

In één dag nemen we de ins en outs van professioneel opdrachtgever- en inkoopschap met jou door. Daarbij gaan we in op de achtergronden die belangrijk zijn voor woningcorporaties en die de juridische werkelijkheid voor corporaties net even anders maken dan voor andere marktpartijen. Dat is van belang voor de praktijk van inkopen (en aanbesteden) en met het oog op de toekomst. We bereiden je ook voor dat, mocht door een rechter worden vastgesteld dat woningcorporaties zich aan de Aanbestedingswet moeten houden, wat de Europese Commissie al van mening is, hoe, waarom en wanneer je moet aanbesteden. De training is interactief en er zal ruimte zijn voor vragen en input.

Voor wie
De training “Professioneel inkopen door woningcorporaties “ is bestemd voor medewerkers die betrokken zijn bij het inkoop- en aanbestedingsproces binnen de volkshuisvestingssector, zoals inkoopcoördinatoren, inkoopadviseurs, budgethouders en juridisch medewerkers. Ook bestuurders, leden van de raden van commissarissen en kaderpersoneel kunnen met deze training hun voordeel doen en effectiever op de problematiek inspelen.

Resultaat
Aan het einde van deze training weet, kun of heb je:

  • Waarom woningcorporaties met meer regels rekening moeten houden door hun positie als toegelaten instellingen tussen de overheid en ‘gewone’ marktpartijen in;
  • Met welke wet- en regelgeving woningcorporaties rekening moeten houden;
  • Kennis van veel voorkomende regelgeving voor woningcorporaties, niet alleen op het vlak van bouwen en aanbesteden, maar ook voor wat betreft de achtergronden in relatie tot professioneel opdrachtgeverschap;
  • Een oplossing geven voor veel voorkomende kwesties bij inkoop /aanbestedingen door corporaties;
  • De achtergronden van de inbreukprocedure ter zake de vermeende aanbestedingsplicht van corporaties;
  • Kennis en introductie van het verloop van een (Europese) aanbestedingsprocedure;
  • Kennis van de verschillen tussen diverse aanbestedingsprocedures.

Lestijden
De lesdag start stipt om 9:30 uur (bij een fysieke les, ontvangst vanaf 9:00 uur met koffie en thee) en duurt tot uiterlijk 16:30 uur. Tijdens een lesdag zijn er voldoende (lunch) pauzes en korte onderbrekingen opgenomen.

Investering
De investering per deelnemer bedraagt € 795,- (vrij van btw). Dit is inclusief de e-learning, (digitale) lesmaterialen en certificaat van deelname.

Startdata
Deze training geven wij twee keer per jaar in het voor- en najaar.

  • Voorjaar 2023: 23 mei 2023 (dinsdag)
  • Najaar 2022: N.t.b.

Locatie
Domstad – Locatie Hogeschool Utrecht – Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht


LET OP: Deze opleiding is ook opgenomen in het opleidingsaanbod van de Aedes PE Academie, bestuurders van Woningcorporaties kunnen na het volgen van deze training 6 punten opvoeren.