RAW – Raamovereenkomsten

Startdatum:
06-09-22 09:00

Wilt u meer weten over de toepassing van RAW-raamovereenkomsten in de grond-, water-, en wegenbouw en de aandachtspunten daarbij? Tijdens de cursus RAW-raamovereenkomsten leert u hoe een RAW-raamovereenkomst is opgebouwd en hoe u deze opstelt en uitvoert en met de risico’s omgaat. Deze contractvorm wordt veel gebruikt voor het opdragen van bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden en gladheidsbestrijding. De cursus is gebaseerd op de RAW-jaarversie 2015 en de geactualiseerde teksten van juli 2016.

 • Productgroep: Cursus
 • Thema: Raamovereenkomsten, RAW
 • Prijs: € 665,00 excl. 21% btw

Data & locaties:

 • 06-09-22, Van der Valk hotel, Veenendaal
 • 15-11-22, Van der Valk hotel, Eindhoven

Voor wie is deze cursus?
De cursus RAW – Raamovereenkomsten is voor iedereen die raamovereenkomsten op basis van de RAW-systematiek opstelt of laat opstellen, calculeert, uitvoert of begeleidt (projectleiding/directievoering). Gewenst basisniveau: mbo-4, civieltechnische kennis en de afgeronde cursussen Basiscursus UAV, Basiscursus RAW, Beschrijven met RAW / Bepalen met RAW en Uitvoeren met RAW en bij voorkeur ruime ervaring op het gebied van de RAW-systematiek.

Wat leer ik?
Na het volgen van deze cursus:

 • weet de cursist hoe een RAW-overeenkomst is opgebouwd;
 • kan de cursist een onderbouwde keuze maken voor een RAW-raamovereenkomst;
 • kan de cursist specifieke risico’s en aandachtspunten in een RAW-raamovereenkomst onderkennen;
 • kan de cursist aan de risico’s en aandachtspunten een praktische invulling geven in het contract (met name voor bestekschrijvers);
 • weet de cursist wat de specifieke regelgeving voor RAW-raamovereenkomsten is en waar deze te vinden is;
 • weet de cursist wat de specifieke aandachtspunten bij aanbesteding en inschrijving zijn;
 • zelfstandig deelopdrachten vaststellen en weten hoe de betaling plaatsvindt.