Studiemiddag Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht en motiveringsplicht

Startdatum:
23-03-23 00:00

In deze bijeenkomst worden de aanbestedingsplicht en de uitzonderingen daarop belicht, alsmede de motivering van de gunningsbeslissing. Er zal worden ingegaan op het begrip aanbestedende dienst en diverse uitzonderingen op de aanbestedingsplicht, waaronder inbesteden, quasi-inhouse, de (raming van) drempelbedragen, etc.

Voorts wordt aandacht besteed aan de motivering van de gunningsbeslissing, waarbij onder meer wordt ingegaan op het beoordelen en motiveren van de gunningsbeslissing, strategische, manipulatieve of abnormale lage inschrijving, marginale versus volle toets van de gunningsbeslissing door de rechter en het intrekken van een aanbestedingsprocedure.


Docenten

  1. mr. M.C. (Marieke) de Vries, Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
  2. mr. J.N.E. (Jeanile) Weyne, Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Informatie

  • BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,2
  • Startdatum 23 maart 2023
  • € 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal