Sturen op kosten en baten van IT

Startdatum:
19-08-21 00:00

Hoe beheert u kosten, baten en risico’s van IT-investeringen en reeds operationele IT?


70% van de IT-investeringen levert geen of nauwelijks rendement op…

Het financiële belang van IT is de laatste jaren enorm toegenomen. Geschat wordt dat grote organisaties tot wel 50% van hun investeringsuitgaven aan IT besteden. Verwacht wordt dat de uitgaven voor IT de komende jaren opnieuw zullen stijgen. Als manager wordt u geconfronteerd met de noodzaak tot investeren, terwijl de relatie tussen de investering en de business performance vaak onduidelijk is, hetgeen het nemen van de juiste investeringsbeslissing bemoeilijkt.

Behaal (meer) rendement op uw IT-investeringen

In deze cursus worden methoden en technieken behandeld voor het beheer van kosten en baten van IT over de gehele levenscyclus. Na bestudering van de lessen bent u in staat IT-investeringen vanuit een bedrijfseconomisch standpunt te funderen c.q. een optimale schatting te maken van de kosten en het rendement van nieuwe IT-investeringen. Daarnaast krijgt u een beter inzicht in de kosten van reeds operationele IT en bent u beter in staat deze te plannen, te bewaken en te beïnvloeden.

Sturen op kosten en baten van IT – voor wie?

Het daadwerkelijk oplossen van uw IT-investeringsproblemen en het cost & value management tijdens de realisatie en exploitatie van een informatiesysteem, vragen om een combinatie van IT-kennis, kennis van bedrijfsprocessen en kennis van bedrijfseconomische methoden en technieken. Deze cursus is dan ook van belang voor het IT, financieel- en algemeen management.

Voordelen van de schriftelijke cursus Sturen op kosten en baten van IT

Bestudering van een les kost u gemiddeld 4 à 5 uur. De schriftelijke cursus Sturen op kosten en baten van IT kost u geen reistijd, geen reiskosten, geen verblijfskosten en belangrijker nog, u bent niet dagen achtereen van kantoor weg. Daarnaast kunt u zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert. U betaalt slechts 6% BTW i.p.v. 21%. Volgens schattingen kost een schriftelijke cursus u en uw organisatie 40% tot 60% minder dan een klassikale training.

Docent(en)

De schriftelijke cursus Sturen op kosten en baten van IT is geschreven door:

  • Drs. Ing. G.J.P. Swinkels RE RA. Frits Swinkels is directeur van Rabobank Rotterdam. Daarnaast is hij als gastdocent verbonden aan de vakgroep economische wetenschappen van de UvA
  • Dr. T.J.W. Renkema. Theo-Jan Renkema is Senior Vice President Business Architecture van de Rabobank Group.
  • Dr. L.J.G.T. van Hemmen. Louis van Hemmen is managing consultant bij Bitall Consultancy & ICT Management.
  • Dr. ir. R.H. Klompé. Rick Klompé is IT Cost & Value Professional bij de Software Improvement Group.

Persoonlijke begeleiding

Mocht u tijdens het bestuderen van de lesstof vragen hebben, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met uw docenten.

Startdata

De cursus ‘Sturen op kosten en baten van IT’ gaat op 19 augustus 2021 en 16 september 2021 weer van start. Op de datum van uw keuze kunt u de eerste les van de schriftelijke cursus ‘Sturen op kosten en baten van IT’ tegemoet zien. Vervolgens sturen wij u elke week een les toe. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt uw gewenste datum aangeven op het inschrijfformulier. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van plm. 4 uur. Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname.

Prijs / Inschrijven

De kosten van de schriftelijke cursus Sturen op kosten en baten van IT bedragen € 1.795,- (excl. 6% BTW) per persoon.

Voor onze Vlaamse cursisten

De kmo-portefeuille is een maatregel die u als Vlaamse ondernemer financiële steun biedt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten. Ook International Management Forum is hier als opleider bij aangesloten. Benieuwd of en hoeveel subsidie u ontvangt? Doe de check op www.vlaio.be!

Overige relevante opleidingen die wij u te bieden hebben zijn hier in te lezen.