Afgelopen week 5631 bezoekers
20206 geregistreerde inkopers
3542 app gebruikers

UAV-GC fit for Best Value

Opleiding start op: 24 sep. 2019 00:00

Duur: 1 dag
€ 595,00 excl. 21% btw


Met de gevorderde cursus “UAV-GC fit for Best Value” beschikt u in één dag over de benodigde kennis om op juiste wijze invulling te geven aan een contract onder de UAV-GC bij een Best Value project. U leert vanuit verschillende invalshoeken herkennen wanneer de gangbare praktijk van een UAV-GC project in combinatie met de Best Value aanpak knelpunten kan veroorzaken. Ook leert u de knelpunten vooraf herkennen en voorkomen.

OMSCHRIJVING

Hoe past u de Best Value aanpak optimaal toe in projecten waar u ook gebruik wilt maken van de UAV-GC?

De voorwaarden beschreven in de UAV-GC spelen vaak een rol binnen Best Value projecten. Binnen de UAV-GC bestaan standaard formats voor het contract, maar Best Value vraagt om een andere benadering. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers worstelen hiermee. Er bestaat onvoldoende inzicht van de noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn voor het succesvol toepassen van Best Value. Hierdoor worden er onbewust keuzes gemaakt waardoor verwachtingen uiteindelijk afwijken van de resultaten.

Knelpunten tussen de standaard toepassing van UAV-GC en de Best Value aanpak in projecten kunnen voorkomen worden, maar hoe?

UAV-GC kan succesvol toegepast worden in combinatie met de Best Value aanpak in projecten. Met de gevorderde cursus “UAV-GC fit for Best Value” beschikt u in één dag over de benodigde kennis om op juiste wijze invulling te geven aan een contract onder de UAV-GC bij een Best Value project. U leert vanuit verschillende invalshoeken herkennen wanneer de gangbare praktijk van een UAV-GC project in combinatie met de Best Value aanpak knelpunten kan veroorzaken. Deze knelpunten kunnen ervoor zorgen dat niet de gewenste expertise uit de markt gehaald wordt of dat er niet op juiste wijze invulling gegeven wordt aan het contract tijdens de concretiseringsfase en uitvoeringsfase. Ook leert u de knelpunten vooraf herkennen en voorkomen.

Werk succesvol samen in Best Value projecten gebruikmakend van de UAV-GC.

Voor wie bestemd?

Iedereen (zowel Opdrachtgevers, Opdrachtnemers en adviesbureaus) die te maken heeft met UAV-GC en Best Value in de bouw & infra, bijvoorbeeld: inkoopadviseurs, projectleiders, contractmanagers, contractadviseurs, projectmedewerkers, hoofduitvoerders en risicomanagers. Heeft u nog weinig ervaring met de Best Value aanpak en wilt u weten hoe deze verschilt van reguliere samenwerkingen? En wilt u de uitgangspunten van Best Value leren toepassen in de praktijk? Dan is de cursus Best Value in de uitvoering mogelijk interessant voor u.

Minimale kennisniveau van cursisten:

 • Basiskennis van beginselen Best Value methodiek is noodzakelijk (bijvoorbeeld B-certificering).
 • Ervaring met het toepassen van Best Value binnen een project is een pré.
 • Ervaring met tenminste één UAV-GC project.

Vier redenen om de cursus UAV-GC fit for Best Value te volgen:

 • Leer UAV-GC zodanig te gebruiken dat de Best Value aanpak optimaal tot uiting komt in projecten.
 • Herken knelpunten tussen UAV-GC en Best Value en leer hoe je deze kan voorkomen.
 • Leer hoe de concretiseringsfase optimaal kan worden benut om goed met elkaar samen te werken tijdens de uitvoeringsfase bij projecten gebruikmakend van de UAV-GC.
 • Minimaliseer faalkosten en transactiekosten in de bouw & infra projecten.

PROGRAMMA

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Inzicht: Toepassingsmogelijkheden van UAV-GC bij Best Value.
 • Waar is Best Value voor bedoeld?
 • Waar is UAV-GC voor bedoeld?
 • Waar gaan deze twee niet samen?
 • Kennis: UAV-GC bij Best Value
 • We doorlopen met u de knelpunten en laten u op interactieve wijze zien hoe u met deze knelpunten om kunt gaan.
 • Hierbij wordt een handreiking gebruikt die onderdeel vormt van het cursusmateriaal.
 • Toepassing: Werkvorm/rollenspel
 • Interactief werken aan een case/voorbeeldproject UAV-GC bij Best Value
 • Bij deelname aan de cursus krijgt u een half jaar gratis toegang tot de online Kennismodule UAV-GC.

Datum en locatie

Startdatum: 24-09-2019
Locatie: Van der Valk Hotel Veenendaal
Cursusnummer: 4334K902

DOCENTEN

Chantal Schrijver

Ze heeft meer dan vijftien jaar ervaring met UAV-GC projecten zowel aan opdrachtgevers- als aan opdrachtnemerskant. Ze is B-gecertificeerd in de Best Value aanpak. Tevens geeft zij al meer dan tien jaar trainingen bij CROW.

Marlous Vogels

A+ gecertificeerd in de Best Value aanpak. Ze heeft meer dan 20 Best Value-aanbestedingen begeleid (o.a. bouw en infra/UAV-GC) en meer dan 30 Best Value trainingen en presentaties gegeven. Hiervan was 40% aan opdrachtnemerskant en 60% aan opdrachtgeverskant.

Beide docenten werken voor Tauw en hebben in samenwerking met andere medewerkers van Tauw deze training ontwikkeld.

Bronlocatie van deze opleiding

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders