Afgelopen week 4251 bezoekers
17284 geregistreerde inkopers
2628 app gebruikers

Uw rechten en actiemiddelen als inschrijver

Opleiding start op: 28 aug. 2018 13:00

Waarom?

 • De opleiding gaat in op de informatie- en motiveringsverplichtingen van aanbestedende overheid vanuit het perspectief van de inschrijver die de opdracht niet krijgt toegewezen.
 • De opleiding geeft een concreet en pragmatisch overzicht van uw recht op informatie en de concrete uitoefening ervan alsook van de specifieke actiemiddelen en procedures ter bescherming van uw rechten.
 • De opleiding leert u als inschrijver om op een constructieve en toekomstgerichte manier om te gaan met opdrachten die niet werden toegekend (informatie bekomen en benutten en/of concrete procedures).

Voor wie?

 • Iedere persoon uit de privésector die in het kader van zijn professionele activiteit offertes indient en de bekomen resultaten opvolgt.
 • Alle medewerkers van een bedrijf die in contact komen met aanbestedende overheden in het kader van de gunningsprocedure van een overheidsopdracht.

Programma

Uw recht op informatie

 • De Wet van 17 juni 2013 en de hierin vervatte beginselen.
 • Op welke informatie heeft u als inschrijver recht (gemotiveerde gunningsbeslissing/gunningsverslag/…)?
 • Hoe gaat u het best te werk om deze informatie te bekomen?
 • Wat dient u concreet te weten over de stand still-periode (wachttermijn, draagwijdte en aanvangspunt)?
 • Onderscheid tussen Europese en niet-Europese overheidsopdrachten.
 • Doel van de bekomen informatie: uw slaagkansen in geval van betwisting concreet en met kennis van zaken evalueren.

Uw actiemogelijkheden

 • Overzicht van de verschillende verhaalprocedures die wettelijk voorzien zijn en bespreking van de concrete aandachtspunten bij iedere procedure: voor- en nadelen, verhaaltermijnen, … .
 • Procedures voor de Raad van State:
 1. aandacht voor de procedurele aspecten: onderscheid tussen stand still-periode en verhaaltermijn, voorwaarden voor het indienen van een beroep, … ;
 2. concrete tips: hou rekening met de aard van de procedure en de specifieke benadering van bepaalde problemen door de Raad van State.

Tips & tricks

 • Due diligence-plicht van de inschrijver.
 • Gewonnen voor de Raad van State: en wat nu?
 • Hoe reageren op een procedure ingeleid door een concurrent als u de opdracht won?


Data en locaties voor deze opleiding

Brussel NL 28/08/2018 13:30 - 17:00
Brussel NL 18/12/2018 13:30 - 17:00

Spreker

Pieter Jacob, Jurist - Consultant/Trainer

Praktische informatie

Duur: 1/2 dag / 3u30
Prijs voor bedrijf: 300.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid: 300.00 € (excl. BTW)
Inbegrepen: Koffiepauze, Up-to-date cursusmateriaal

Meer informatie:

+ 32 2 894 56 05 // + 32 2 706 23 89 // seminars@ebp.be

Extra informatie

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!
Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.

Bronlocatie van deze opleiding

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders