Workshop Contractmanagement

Startdatum:
26-05-23 10:00

Contractmanagement is ‘hot’. De dagelijkse praktijk van jouw collega’s is blijkbaar weerbarstiger dan tijdens het inkooptraject werd gedacht. Er moet een en ander aangepast worden, want ‘men’ is niet tevreden over de geleverde prestaties. Wat nu?


Feiten of emotie?

‘Contractmanagement’ is een containerbegrip; je kunt het met een collega hebben over contractmanagement, waarbij jij doelt op het managen van de prestaties van één bepaald contract, terwijl jouw collega denkt in termen van alle uitgaven in relatie tot het hebben van contractuele afspraken voor die uitgaven (contractdekking).

Voordat wij het onderwerp ‘contractmanagement’ doelgericht kunnen bespreken, moeten we dus een duidelijk beeld hebben van de verschillende ladingen die door deze vlag gedekt kunnen worden.

In deze workshop komen alle inhoudelijke varianten van het begrip ‘contractmanagement’ aan bod. Het geeft jou een idee welke kant je binnen jouw organisatie op zou (kunnen/moeten) willen. Daarnaast geeft het jou een basis om met management en collega’s over het onderwerp te discussiëren en te bekijken welke weg voor jullie de juiste lijkt.

Gratis Ibook

Ontvang voortaan ons inspiratiebulletin en download nu het gratis eBook over “Contractmanagement; waar starten?”. Dit boek geeft je een aantal handvatten om te bepalen met welk contract je het beste kunt beginnen.

Voor wie?

Deze workshop is gericht op iedereen die vanuit zijn of haar functie meer inzicht wil hebben in contractmanagement (in de meest ruime zin) en die door het succesvol managen van wederzijdse afspraken het inkoopresultaat verder wil verbeteren. Inkopers, inkoopmanagers, contractmanagers, contractbeheerders, projectmanagers en andere belanghebbenden bij de concrete resultaten van contracten zoals contracteigenaren en budgethouders.

Resultaat

Na het doorlopen van deze workshop ben je in staat om:

 • te bepalen of je de ‘juiste’ contracten hebt;
 • contractbeheer op te zetten voor contracten die relevant zijn;
 • op basis van contractbeheer kansen te identificeren; zowel in relatie tot de verschillende contracten en het contractgebruik als in relatie tot de betrokken belanghebbenden (accountmanagement);
 • een aanpak te hanteren die de onderlinge afhankelijkheid tussen contracten in relatie tot het eindresultaat inzichtelijk maakt;
 • de zin en onzin van algemene voorwaarden en juridische elementen te beoordelen;
 • bewustwording te creëren dat een goede voorbereiding (specificatie en selectie) noodzakelijk is om te komen tot contracten waarin wederzijdse afspraken de basis vormen voor echte resultaten in de praktijk.

Het trainingsmateriaal wordt digitaal aangeboden door InkoopAcademie. Als naslagwerk gebruiken wij een interactief eBook met daarin filmpjes, de presentatie(s) en animaties. Dit boek is een EPUB3 boek en is geoptimaliseerd voor de Apple iPad. Het interactieve boek is echter ook op een Android tablet te lezen met de Publiwide reader app.

Datum en locatie

Workshop Contractmanagement 18

 • Locatie: Koninginneweg 30 1217 LA Hilversum
 • Aantal dagen: 1
 • Prijs: € 495 ex BTW
 • Datum en tijd: 26-05-2023 van 10:00 tot 17:00

Workshop Contractmanagement 19

 • Locatie: Koninginneweg 30 1217 LA Hilversum
 • Aantal dagen: 1
 • Prijs: € 495 ex BTW
 • Datum en tijd: 18-09-2023 van 10:00 tot 17:00