Afgelopen week 5879 bezoekers
20472 geregistreerde inkopers
3719 app gebruikers

Inkooptopper

Geschiedenis van strips en inkooptopper

Een stripverhaal is een van de oudste vormen van literatuur en kent zijn oorsprong vanuit prehistorische afbeeldingen zoals bijvoorbeeld vanuit de grotten van Lascaux. De beeldschriften van toen geven op een mythologische wijze een verhaal weer via logogrammen, wat dus min of meer hetzelfde systeem was als de hedendaagse stripverhalen.

Rondom 1900 ontstond er een belangrijke modernisering plaats van de strip. Toen werden beeldende plaatjes met een verhaallijn ingezet ter verfraaiing en ondersteuning van kranten. Pas later in de jaren 30 kwamen de eerste eigenlijke comics. De meest bekende van toen waren; Kuifje en Robbedoes. Deze stijl en ontwikkeling zBasette zich door en werd in de jaren 50 gekenmerkt door de golden age comics. In een latere stroming daarna ontstonden pas de zogenoemde gags of stop-comics. Dit zijn korte strips van enkele plaatjes of hooguit één pagina waarin de grap of clou wordt duidelijk gemaakt.

Rondom de eind jaren 50 werd het vak inkoop als een professie gezien. Vanaf die periode heeft dit vakgebied zich tot op de dag van vandaag stevig ontwikkeld tot wat het nu is. Er is vanaf die periode een stevige professionalisering ingezet. Deze ontwikkeling heeft zich laten ondersteunen door wetenschappelijke – en theoretische inkoopliteratuur. Ruimte voor andere vormen van literatuur, zoals comics was op dat moment dan ook niet aan de orde. Het is dus een logische verklaring dat in een fase waarin een vakgebied zich serieus aan het ontwikkelen is en comics over zijn hoogtepunt heen is dit niet wordt opgepakt door deze stroming en tijdgeest.

Anno 2016 leert ons dat inkoop een volwassen vakgebied is geworden. In de hedendaagse wetenschap en literatuur zullen we gaan ontdekken dat veel theorieën vanuit het verleden zich gaan herhalen, dus oude wijn in nieuwe zakken. Door deze evolutie is er literatuurtechnisch gezien nu ruimte ontstaan om ook vormen van literatuur in de markt te herpositioneren. Voor het vakgebied inkoop is er nu ruimte om zelfreflectie te doen op basis van comics. 

Met de strips van Inkooptopper hopen we op een leuke manier hier de juiste invulling en bijdrage aan te geven. De bedenkers en mensen achter het concept van inkooptopper zijn stuk voor stuk professionals en een topper op hun eigen vakgebied. Daarnaast beschikken zij allen over een grote dosis humor. Humor is zoals u allen weet de schokbreker van onze turbulente maatschappij!

De organisatie bestaat uit inmiddels uit een flinke groep professionals vanuit de inkoopwereld en verkoopwereld die bekend zijn in de private en publieke domeinen. Hun kennis, praktijkervaringen en inzichten worden ingezet om het succes verder uit te bouwen en om iedereen die zich aansluit nog succesvoller te maken binnen zijn/haar mogelijkheden.

Doelstelling 

Het Inkooptopper concept heeft tot doel om van grote toegevoegde waarde te zijn voor iedereen die zich erbij aansluit. Deze toegevoegde waarde kan voor ieder individu anders zijn maar bestaat primair uit het vergroten van zijn/haar netwerk, kennis en commerciële kansen. Hiervoor zullen worden ingezet de Inkooptoppersite en de Inkooptopper LinkedIn account.

Secundair ontvangt u wekelijks een luchtige 'one page' strip die gebaseerd is op actuele inkoopvraagstukken met een 'knipoog' naar de Inkoop- en Verkoopwerelden onder het motto “er mag gelachen worden”.

De website
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders