Interim Contractmanager

Functie:
Interim Contractmanager

Sector:
Overheid

Dienstverband:
Interim

Specialisme:
Overig

Functie

Voor één van onze opdrachtgevers in de publieke sector, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zijn we momenteel kandidaten aan het selecteren voor een rol als:

Interim Contractmanager

Den Haag, 36 uur


Organisatie

De rol van Contractmanager doet zich voor in de volgende afdeling. De afdeling Vergunningverlening ondersteuning en afhandeling verzorgt de administratieve ontvangst, facturatie, ondersteuning en afhandeling van alle vergunningaanvragen. Aanvragen zonder oordeelsvorming van een inspecteur behandelt de afdeling zelf.

Ze beheren de Balanced Scorecard voor de portefeuille Omgeving en dienstverlening/vergunningverlening, waarin Kritische Prestatie Indicatoren zijn benoemd rondom onder meer doorlooptijd, werkvoorraad, kwaliteit en productie. Verder monitoren en rapporteren ze over de productie en omzetcijfers van de drie (3) vergunningverlenende afdelingen en de onderliggende elf (11) teams. Ook beheren ze het contract tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Kiwa.

Deze taken voert de afdeling uit met drie (3) teams: team ondersteuning en afhandeling (OA) Luchtvaart, team OA Leefomgeving en rail, en team OA Scheepvaart. De ambitie? Steeds meer werken als één afdeling die over de volle breedte van de vergunningverlening de werkzaamheden uitvoert. Dit met een duidelijk doel: altijd optimale dienst- en vergunningverlening leveren. Een voorbeeld hiervan is dat de afdeling een optimalisatietraject doorloopt waarbij veel handmatige processen worden geautomatiseerd en gerobotiseerd. Onze drie (3) teams hebben, naast de gezamenlijke taken, ook eigen werkzaamheden.

Functie omschrijving

Het tarievenstelsel transport wordt herzien. Om te zorgen voor kostendekkende tarieven voor het afgeven van vergunningen moeten de kostprijzen ervan vertaald worden naar beleid. Als contractmanager leid jij dit traject binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport in goede banen. Vanuit Den Haag bouw je voort op de stappen die we al gezet hebben.

Jij duikt in de herziening van het tarievenstelsel transport. Voor elke vergunning die binnen de transportwereld verleend wordt, bijvoorbeeld voor personenvervoer of luchtvaart, ontvangt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een bedrag. Om te zorgen dat deze tarieven kostendekkend zijn, vertaal jij de kostprijzen van de vergunningen naar beleidsstukken voor de bewindspersonen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Omdat de tarieven elk jaar worden geïndexeerd, ben én blijf je volop in overleg met allerlei betrokken partijen. Denk aan de hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van Infrastructuur en Waterstaat, en collega’s van ILT en de betrokken beleidsdirecties. Naast de tarieven herziet de afdeling ook de mandaten regelmatig. Dankzij jou worden ook deze wijzigingen op de juiste manier verwerkt.

Naast je werk rondom het tarievenstelsel beheer je een langlopend contract voor het verlenen van eenvoudige vergunningen en een aantal kleinere contracten. Jij houdt het langlopende contract levend en actueel en beantwoordt, samen met een jurist, alle vragen over het contract. Denk aan vragen van collega’s van vergunningverlening en toezicht over de inhoud van het contract,

mogelijke uitbreidingen en de juiste interpretatie van bepaalde artikelen. Je neemt deel aan het directieoverleg met de contractpartner, bereidt het bestuurlijk overleg tussen de inspecteur-generaal en de top van de contractpartij voor, en hebt regelmatig contact met de beleidsonderdelen van IenW. Daarnaast vertaal je nieuwe wet- en regelgeving naar het contract en de uit te voeren taken. Jij zorgt dat de ILT het single point of contact is voor de contractpartner. Zo creëer je overzicht op alle lopende zaken en vragen.

In deze tijd krijg je een goed en grotendeels online inwerktraject waarbij je kennis maakt met de ILT en jouw collega’s. Binnen het team krijg je een buddy toegewezen die je inwerkt en bij wie je terecht kan met al jouw vragen.

Functie-eisen

  • Je hebt een WO-diploma
  • Werk- en denkniveau Master/doctoraal
  • Je hebt drie (3) jaar ervaring met beleidsmatige overleggen en bijpassend contractbeheer
  • Je hebt ervaring met het schrijven van beleidsstukken
  • Je hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving

Competenties:

De kandidaat beschikt over de volgende competenties:

  • Communicatief vaardig
  • Oplossingsgericht
  • Resultaatgericht
  • De kandidaat beschikt over een ‘helikopter view’
  • Flexibel

Hiernaast herken jij jezelf in het volgende:

Je spreekt de taal van beleidsadviseurs en juristen. De keuzes binnen vraagstukken leg je dan ook op alle niveaus helder uit. Je neemt verantwoordelijkheid voor je adviezen en staat voor je mening. Risico’s duid je en je benoemt en bedenkt kansrijke oplossingsrichtingen. Overtuigingskracht is een van jouw sterke punten. Als contractmanager zorg je dat de relatie met de contractpartij van beide kanten blijft werken. Je leeft je uitstekend in de positie van de ander in en begrijp dat de ILT en onze stakeholders verschillende belangen hebben. De strategie van de ILT is altijd leidend voor jou.

Aanbod

De interim-positie start 3 maart 2023 en loopt tot 31 augustus 2023 voor 36 uur per week met een optie tot verlenging. Je kunt de opdracht als ZZP’er uitvoeren. Wanneer je niet als ZZP’er geregistreerd bent kom je voor de duur van de opdracht in dienst van InQuest.

Inlichtingen

Voor vragen kun je contact opnemen met Dorien Regeer, Wouter Brand of Niels Coehorst op 070-3029040.

Solliciteren

Solliciteer dan voor 6 februari 2023 direct via de sollicitatie button onder vermelding van referentiecode IP8529.