Interim Contractmanager UAV-GC

Functie:
Interim Contractmanager UAV-GC

Sector:
Overheid

Dienstverband:
Interim

Specialisme:
Overig

Voor één van onze opdrachtgevers in de publieke sector, zijn we momenteel kandidaten aan het selecteren voor een rol als:

Interim Contractmanager UAV-GC
Rotterdam, 30 uur per week


Organisatie

De opdrachtgever is opleidingsinstituut met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. De primaire taak van opdrachtgever is het genereren en overdragen van hoogwaardige kennis. Samen met haar community gaat zij complexe maatschappelijke uitdagingen aan door middel van het formuleren van oplossingen voor de maatschappij van de toekomst. Haar missie luidt dan ook: een positieve maatschappelijke impact creëren.

Functie omschrijving

 • Deze Opdracht betreft de inhuur van een Contractmanager UAV-gc. Als Contractmanager ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het project Tinbergen. Je gaat onder meer de volgende werkzaamheden uitvoeren
 • De Contractmanager ziet toe op de juiste samenwerking op basis van een te sluiten UAV-GC Overeenkomst
 • De Contractmanager geeft inhoudelijke invulling aan de taken van de opdrachtgever om gedurende de verschillende fasen van het project: Aanbesteding, Realisatie en Nazorg. Daarnaast wordt verwacht dat er een inhoudelijke bijdrage wordt geleverd aan een optimale en efficiënte procesgang. Hierbij draagt de Contractmanager, afhankelijk van de projectfase, zorg voor een goede communicatie en coördinatie met alle andere betrokken stakeholders (Opdrachtgever, gebruikers, beheerders), adviseurs (toetsingsteam) en de E&B Opdrachtnemer
 • De Contractmanager controleert en bewaakt de uitvoering van de overeenkomst en de rolvastheid van de verschillende partijen
 • Na de aanbesteding heeft de Opdrachtnemer c.q. de Contractmanager de regie over het project, geeft leiding aan de Engineer- en uitvoeringswerkzaamheden en coördineert het gehele proces binnen de geldende voorwaarden van het UAV-gc contract. De Contractmanager ziet erop toe dat Opdrachtgever en de Engineer & Build Opdrachtnemer hun wederzijdse contractuele verplichtingen nakomen. Daarbij kan de Contractmanager op onderdelen optreden als gedelegeerd Opdrachtgever. Met andere woorden; in de fase na gunning van de E&B overeenkomst zal de Contractmanager o.a.
 • Namens de Opdrachtgever het contact- c.q. aanspreekpunt voor de Opdrachtnemer van de E&B Overeenkomst zijn;
  • Zorg dragen voor de contractbeheersing
  • Zorg dragen voor een actueel overzicht van (voorgestelde) contractwijzigingen
  • Bevindingen wegen naar aanleiding van uitgevoerde toetsen en het hierover adviseren van de Opdrachtgever
  • Besluiten voorbereiden over te nemen interventies en ter acceptatie aangeboden documenten
  • Het toets/acceptatieplan steeds actualiseren (gerelateerd aan het risicodossier)
  • Zorg dragen voor de overdracht van de (contract-)dossiers aan de Opdrachtgever
  • Regiegroep stukken voorbereiden i.o.m. Hoofd afdeling Projects en advies geven over de te besluiten zaken aan de regiegroep
 • Van belang is steeds dat het project in goede, onderlinge harmonie en samenwerking in de daarvoor gestelde kaders met een goed resultaat tot oplevering te brengen. De Contractmanager dient dit te bereiken door goed te anticiperen op voortschrijdende inzichten (in gebruik of beheer) en op de uitvoering van de UAV-GC overeenkomst door de E&B Opdrachtnemer. Dit door vooraf de eisen en risico’s ten aanzien van de te leveren prestaties en bijbehorende kwaliteit duidelijk met de E&B Opdrachtnemer af te stemmen en dat gedurende de contractduur te monitoren
 • De Contractmanager stuurt het toetsingsteam aan die toeziet op de correctheid van de stukken in overeenkomst met het contract
 • De Contractmanager is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van zijn taken. Hij/zij ziet erop toe dat het de projectmanager van de Opdrachtgever goed wordt geïnformeerd en dat jegens de stakeholders een goede rapportage wordt gevoerd
 • De projectmanager van Opdrachtgever draagt zorg voor het totale projectmanagement. De projectmanager is derhalve Opdrachtgever voor onderhavige Opdracht. De Contractmanager rapporteert en legt verantwoording af aan de Projectmanager en de Regiegroep, tenzij anders wordt overeengekomen
 • Het toetsingsteam wordt aangestuurd door de Contractmanager

Deze werkzaamheden zijn niet uitputtend en kunnen in overleg en binnen de kaders van de functie­ /opdrachtomschrijving worden uitgebreid/aangepast.

Functie-eisen

 • Minimaal Academisch werk- en denkniveau, dan wel een gelijkwaardig ervarings- en opleidingsniveau
 • Je beschikt over minimaal vijf jaar aantoonbare en werkervaring als contractmanager bij bouwprojecten binnen de publieke sector (bij voorkeur binnen het Hoger Onderwijs)
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het opstellen en managen van contracten UAV-gc
 • Je hebt ervaring met projectleiding en contractmanagement van meerdere grote contracten
 • Je beschikt over actuele kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden, zowel in het Nederlands als het Engels (CEFR B2)

Competenties:

 • Projectleiding
 • Klantbetrokkenheid
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Analytisch vermogen
 • Politiek en bestuurlijk sensitief/omgevingssensitief
 • Overtuigingskracht

Aanbod

De interim-positie start 2 oktober 2023 en loopt tot 1 september 2026 met een optie tot verlenging met 12 maanden en heeft een inzet van gemiddeld 30 uur per week. Je kunt de opdracht als ZZP’er uitvoeren. Wanneer je niet als ZZP’er geregistreerd bent kom je voor de duur van de opdracht in dienst van InQuest.

Inlichtingen

Voor vragen kun je contact opnemen met Wouter Brand, Joey Kraag of Dorien Regeer op 070-3029040.

Solliciteren

Solliciteer uiterlijk vrijdag 15 september 2023 direct via de sollicitatie button onder vermelding van referentiecode IP8949.