Interim Strategisch Inkoopadviseur

Functie:
Voor één van onze opdrachtgevers in de publieke sector, Logius, zijn we momenteel kandidaten aan het selecteren voor een rol als: Interim Strategisch Inkoopadviseur

Sector:
Overheid

Dienstverband:
Interim

Specialisme:
I(C)T, Overig

 • Den Haag
 • 36 uur

Organisatie

Logius is de dienst digitale overheid, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius heeft eigen producten en diensten voor de digitale overheid. Daarnaast beheren ze standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. En zijn ze actief betrokken bij meerdere afsprakenstelsels.

Dankzij hun diensten kunnen bijvoorbeeld alle mensen inloggen met DigiD, en hun gegevens bekijken in MijnOverheid en bedrijven gestandaardiseerd gegevens uitwisselen met overheden. Ze leveren diensten aan publieke dienstverleners zodat zij onder andere veilig digitaal post kunnen sturen, meldingen uit basisregistraties ontvangen en hun toegankelijkheid kunnen toetsen. Logius werkt in het hart van de digitale overheid.

Logius bestaat uit vier directies: Strategie & Regie (S&R), Productiehuis, Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling (B&O) en Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaarden (PSS). De directie Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling (B&O) heeft een kaderstellende, adviserende, toetsende en ondersteunende functie. Binnen deze directie houdt de afdeling Juridische Zaken & Inkoop (JZ&I) zich bezig met juridische-, inkoop-, contract- en compliancy onderwerpen. De juridische tak van de afdeling is het aanspreekpunt voor onder andere de Autoriteit Persoonsgegevens en adviseert over privacyvraagstukken, Wob-verzoeken en Awb-klachten. Het cluster Inkoop & Contractmanagement binnen de afdeling JZ&I stelt het inkoop- en inhuurbeleid van Logius op, beheert dit, adviseert erover en voert dit uit, inclusief het begeleiden en uitvoeren van inkooptrajecten. Ook het managen van contracten gedurende de contract lifecycle en het borgen dat leverancier en opdrachtgever gemaakte afspraken nakomen is een belangrijk deel van het werk van deze afdeling.

Functie omschrijving

Als strategisch inkoper sta jij vooraan in het inkoopproces van Logius. Binnen de door de sourcingmanager uitgewerkte koers en binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving ben je creatief en integer en streef je naar een doelmatige en kwalitatief hoogwaardige inkoop. Je volgt en analyseert marktontwikkelingen zodat je kennis up-to-date is.
Binnen de organisatie inventariseer je (toekomstige) inkoopbehoeftes en vertaalt deze naar gedegen inkooptrajecten. Daarbij analyseer je inkoopbehoeftes door te onderzoeken waar vraagbundeling mogelijk is en leg je verbanden tussen ontwikkelingen in de organisatie en lopende of voorgenomen aanbestedingen. Je denkt pro actief en oplossingsgericht mee, adviseert en helpt de behoeftestellers in aanbestedingsprojecten van allerlei aard. Als (eind)redacteur lever je een belangrijke en actieve bijdrage aan de totstandkoming van bestekteksten inclusief eisen, wensen, selectie- en gunningcriteria en dergelijke. Je regisseert de (EU)-aanbestedingen en bent verantwoordelijk voor het realiseren van contracten.
Je adviseert het management van Logius en de sourcingmanager over de verschillende inkoopopties, bijvoorbeeld bij afloop van contracten. Daarnaast ben je een sparringpartner en adviseur voor de verschillende afdelingen binnen Logius. Je past de SAFe werkwijze toe daar waar mogelijk en ben ambassadeur hiervan binnen de organisatie.
Om je rol te kunnen vervullen, werk je nauw samen met de sourcingmanagers, contractmanagers, leveranciermanagers, inkopers en bedrijfsjuristen van Logius en met de inkoopadviseurs van de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS).

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante HBO of WO opleiding;
 • Je hebt aantoonbare kennis van ICT, zowel technisch als aanverwante diensten (beheer, ontwikkelen, etc.);
 • Je bent in bezit van diploma’s NEVI 1 en 2 of vergelijkbare diploma’s;
 • Je hebt ervaring met de SAFe/Scaled Agile methodiek;
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van (Europees) aanbesteden, contract- en leveranciersmanagement;
 • Je hebt ervaring in multidisciplinaire projecten;
 • Je hebt daadkracht en neemt eigenaarschap in het inkoopproces van begin tot eind en toont daarbij het benodigde initiatief.

Functie Wensen:

 • Kennis van het inkooplandschap van de Rijksoverheid en het speelveld van interdepartementale- en categoriemanagementcontracten is een pre;
 • Je hebt affiniteit met het inkopen van applicatiedienstverlening.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit;
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht;
 • Netwerken;
 • Omgevingsbewustzijn;

Aanbod

De interim-positie start z.s.m. en loopt tot 31 maart 2023 met een inzet van 36 uur per week en twee opties tot verlenging. Je kunt de opdracht als ZZP’er uitvoeren. Wanneer je niet als ZZP’er geregistreerd bent kom je voor de duur van de opdracht in dienst van InQuest.

Inlichtingen

Voor vragen kun je contact opnemen met Dorien Regeer, Wouter Brand op 070-3029040.

Solliciteren

Solliciteer dan voor 21 september 2022 direct via de sollicitatie button onder vermelding van referentiecode IP8356.

Wij ontvangen naast een CV, ook graag een motivatiebrief.
De geplande gesprekken bij Logius vinden 27,28 en 29 september plaats.