Senior Inkoopmanager

Functie:
Wij zijn op zoek naar een senior inkoopmanager die ons team Europees Aanbesteden komt versterken.

Sector:
Overheid

Dienstverband:
Interim

Specialisme:
Overig

De Functie
Het team Europees aanbesteden voert alle aanbestedingen uit door de aan het Defensie OndersteuningsCommando (DOSCO) toegewezen assortimenten, verdeeld over een viertal clusters: facilitair, medisch, vervoer en personeel gerelateerde diensten.

Als senior inkoopmanager voer je zelfstandig complexe inkoopactiviteiten uit. Hierbij kun je denken aan (Europese) aanbestedingen die politiek gevoelig zijn, een grote financiële omvang hebben, innovatief zijn voor Defensie of anderszins complex zijn. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de aanbestedingsdocumenten, de inhoud van de verwervingsstrategie en voor het halen van de planning. Dit alles binnen het vastgestelde inkoopbeleid.

Het inkoopteam wordt afhankelijk van het onderwerp en betreffende behoeftestellers bij aanvang van het project ingericht. Hierbij is minimaal een assortiments-/categoriemanager, contractmanager, controller en een 2e inkoopmanager (sparringpartner en achtervang) betrokken.

Naast het op professionele wijze uitvoeren van (Europese) aanbestedingen zijn er nog een aantal belangrijke activiteiten die onder het takenpakket vallen, te weten:

  • je adviseert gevraagd en ongevraagd diverse stakeholders over inkoopaangelegenheden;
  • je draagt actief bij aan de ambities van het team Europees Aanbesteden, waaronder de ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen;
  • je draagt actief bij aan de (door)ontwikkeling van het team, de afdeling en de inkoopketen als geheel en draagt bij aan de uitvoering hiervan;
  • Je adviseert de inkoopexperts en het plv. hfd. Inkoop & Contractmanagement over (strategische) inkoopmogelijkheden en kansen, maar ook over risico’s voor de organisatie en weet deze met gedegen analyses te onderbouwen;
  • Je coacht en begeleidt collega inkoopmanagers op vakinhoudelijk gebied en draagt bij aan kennisoverdracht binnen team Europees Aanbesteden. Dit doe je op een natuurlijke manier.

Daarnaast kun je gevraagd worden op te treden als clustercoördinator. Vanuit deze rol ben je het eerste aanspreekpunt voor de aanbestedingen van een van de 4 clusters voor de inkoopmanagers, de teamleiders operationeel/tactische inkoop, contractmanagement en overige stakeholders. Je neemt deel aan de interdisciplinaire overleggen en bent goed op de hoogte wat er in jouw cluster speelt.

Functie eisen
Je hebt een afgeronde academische opleiding danwel een afgeronde HBO opleiding (bachelor) aangevuld met Conducto Post HBO Inkoop & Aanbesteden / Nevi 2 tactisch, danwel daarmee overeenstemmend. Een opleiding Aanbestedingsrecht is een pré.

Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring met het voorbereiden en zelfstandig uitvoeren van Europese aanbestedingen, waaronder politiek gevoelige, omvangrijke, innovatieve of anderszins complexe inkoopvraagstukken, waarbij je verantwoordelijk was voor het opstellen en verantwoorden van de aanbestedingsstukken en de gehele aanbestedingsprocedure. Daarnaast heb je ervaring in het coachen van medewerkers en het overdragen van jouw kennis.

Je bent goed thuis in het aanbestedingsrecht. Je bent in staat een leidende rol te nemen in jouw projecten en bent gewend te werken in multidisciplinaire teams. Je bent bedreven in het voeren van onderhandelingen en besprekingen met leveranciers en overheden. Je bent communicatief sterk in woord en geschrift. Tenslotte is het belangrijk dat je besluitvaardig, integer en nauwkeurig bent.

Om je kennis actueel te houden volg en analyseer je de ontwikkelingen in jouw vakgebied aantoonbaar.

Meer over jouw toekomstige afdeling
Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise, onder andere op het gebied van inkoop, voedsel, transport, beveiliging, gezondheidszorg, gebouwen en terreinen, onderwijs en personeelsdiensten.

Je gaat aan de slag op de afdeling Inkoop- en Contractmanagement van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO), team Europees Aanbesteden. Het DOSCO verricht ondersteunende taken voor de Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, transport, gezondheidszorg, gebouwen, oefenterreinen, onderwijs en personele diensten. Zo draag jij vanuit jouw ondersteunende rol bij aan een optimale inzetbaarheid van je militaire collega’s.

Defensie
Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst. Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de

  • Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de
  • Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie
  • Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).