Afgelopen week 4469 bezoekers
16684 geregistreerde inkopers
2461 app gebruikers

Algemene voorwaarden en Privacy Statement InkoopJobs

Versie 1.3, januari 2018

Algemene voorwaarden

InkoopJobs BV (hierna te noemen ‘InkoopJobs’) besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website en app. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter nooit geheel worden voorkomen. InkoopJobs behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op haar website en app te wijzigen. InkoopJobs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in de aangeboden informatie, waaronder vacatures, opleidingen, evenementen en nieuws. InkoopJobs aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze website/app en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website/app of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van InkoopJobs.

Merken, logo’s en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren. Indien u van mening bent, dat enig recht wordt geschaad, of als u iets onduidelijk is, dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@inkoopjobs.nl.

Privacy Statement

Dit privacy statement bevat de privacy bepalingen voor deze website/app en de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke informatie. InkoopJobs hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en bezoekers, om deze reden worden uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is InkoopJobs. InkoopJobs houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De door u verstrekte gegevens worden door InkoopJobs onder meer gebruikt voor het verzenden en verzorgen van publicaties waarop uw registratie betrekking heeft, voor het verlenen van diensten en/of om u te informeren over andere producten en diensten van InkoopJobs, diens aandeelhouders en zorgvuldig geselecteerde partners/sponsoren. 

Door uw gegevens aan InkoopJobs te verstrekken c.q. carrière-item(s) te plaatsen, gaat u hiermee akkoord. In het kader van kwaliteitsonderzoeken zal InkoopJobs af en toe indien u daar uw medewerking aan verleent, ook andere gegevens, zoals uw voorkeuren en interesses verzamelen. 

Indien u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onrechtmatig aan InkoopJobs zijn verstrekt, verzoeken wij u ons hier een melding van te maken. Wij zullen hier vervolgens passende maatregelen op treffen. 

Registratie

Het doel van het registreren van persoonsgegevens op onze website/app is:

  • Voor onze websitebezoekers: Het kunnen ontvangen van de wekelijkse nieuwsbrief en/of de partnermailing
  • Voor onze websiteklanten: Het gemak om maar eenmalig de persoonlijke bedrijfsgegevens in te hoeven voeren. Deze gegevens zijn benodigd om, indien dit aan de orde is, facturen op te kunnen stellen voor dienstenafname.

Gegevens wijzigen

U kunt uw gegevens opvragen en aanpassen via info@inkoopjobs.nl. De door u verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van InkoopJobs. InkoopJobs draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling en beveiliging van de geregistreerde gegevens en hanteert daartoe de huidige gebruikelijke veiligheidsprocedures.

Registratie van algemene bezoekgegevens

InkoopJobs tracht op diverse wijzen haar dienstverlening te optimaliseren. Op de website/app van InkoopJobs worden om deze reden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Via clickgedrag worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor diverse onderdelen van de desbetreffende site te meten. Zodoende kan de website/app zoveel mogelijk afgestemd en aangepast worden op uw belangstelling en interesse. Deze gegevens worden anoniem verzameld en zijn niet herleidbaar tot individueel niveau. InkoopJobs maakt daarbij gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Automatisch inloggen op InkoopJobs.nl is dan echter ook niet mogelijk.

Links

Op de website/app van InkoopJobs treft u hyperlinks naar andere websites van derden aan. InkoopJobs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, noch voor het gebruik van cookies door deze derden. Wij raden u daarom aan de privacy statement van de desbetreffende site te lezen.

Toelichting cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke voorkeuren u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina of site. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in een cookie persoonsgegevens op te slaan, doet InkoopJobs dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

IP adres

Uw IP-adres is het nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens naar uw computer verzonden kunnen worden. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen, u kunt echter niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Wijzigingen

InkoopJobs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement en adviseert u daarom regelmatig het statement op eventuele aanpassingen te controleren. Op deze pagina zal op ieder moment de meest actuele versie te lezen zijn.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders