“Focus op Fitting & Futureproof”

Is jullie organisatie op zoek naar vast of freelance personeel, specifiek binnen het vakgebied van Inkoop, Contractmanagement of Categoriemanagement en hebben jullie moeite met het vinden van de juiste professional of ontbreekt het jullie simpelweg aan tijd om een dusdanig intensief werving- & selectietraject te doorlopen? InkoopJobs kan jullie hierin ontzorgen!

Wij bieden naast onze diverse online diensten, ondersteuning met betrekking tot het bemiddelingen van specialistische (vakgebied gerelateerde) professionals. Wij richten ons hierbij op de werving en selectie van vaste (en onder bepaalde voorwaarden) freelance posities, variërend van het MKB tot internationaal opererende multinationals.

Ons team bestaat uit ervaren medewerkers die bekend zijn met de uitdagingen waar vakgebied gerelateerde organisaties en afdelingen mee te maken hebben. Hierdoor zijn zij is staat te acteren als business partner om maatwerk te leveren en jullie volledig te ontzorgen als het gaat om het werving- en selectietraject tot en met de sollicitatiegesprekken bij jullie op locatie.

* Dit geldt voor organisaties die voor de eigen bedrijfsdoelen een specialistische professional zoeken, maar ook voor arbeidsbemiddelingsbureaus en dergelijke andere organisaties die voor hun eindklant een specialistische professional zoeken.


Wat zijn de voordelen van werving en selectie via InkoopJobs?
De medewerkers van InkoopJobs weten precies wat er komt kijken bij het werven en selecteren van de juiste professionals binnen het vakgebied. Wij benutten onze vakkennis, bemiddelingservaring, ons uitgebreide (online) netwerk en een flinke dosis aan mensenkennis zodat jullie volledig worden ontzorgd in het gehele proces.

Wij als opdrachtnemer

 • Hebben een focus op een duurzame en persoonlijke relatie met jullie als opdrachtgever;
 • Bieden onze no-cure-no-pay* werkwijze aan om tot het voorstellen van één of meerdere geschikte professionals te komen;
 • Bezitten een ruim aansluitend en landelijk (online) netwerk, waardoor het invullen van de functie een grote slagingskans heeft;
 • Bezitten ervaren medewerkers die over de juiste kennis en ervaring beschikken om jullie te helpen met jullie personele vraagstuk;
 • Brengen geen Startup fee in rekening voor alle online diensten die wij tot uitvoering brengen tijdens de opdracht, mits jullie als opdrachtgever ervoor kiezen om de opdracht exclusief aan ons als enige leverancier te gunnen;
 • Stellen uitsluitend kandidaten voor die wij kennen en goed vinden passen op de functie in kwestie.

Jullie als opdrachtgever

 • Worden volledig ontzorgd bij het vinden van de juiste nieuwe (freelance) collega;
 • Besparen veel tijd en mankracht, die anders verloren gaan in het werving- en selectietraject;
 • Kiezen of jullie zonder of met onze hulp de sollicitatiegesprekken met aangeboden professionals voeren;
 • Krijgen via onze werkwijze en onze online diensten volledige toegang tot ons online netwerk van professionals;
 • Horen altijd op tijd van ons tijdens het werving- en selectietraject en hoeven daardoor nooit achter ons aan te gaan;
 • Betalen ons te allen tijde vooraf overeengekomen bedragen voor bemiddelingshulp, dus nooit doorlopend en/of op uur basis.

Hoe onderscheidt InkoopJobs zich?

Focus op Fitting & Futureproof
Wij kunnen snel aan jullie behoefte(s) voldoen doordat wij het grootste online netwerk van vakgebied gerelateerde professionals bezitten en daardoor direct contact kunnen leggen met de best passende professionals uit het vakgebied. Naast de vak gerelateerde voorwaarden en de functie gerelateerde wensen en eisen houden wij rekening met; jullie DNA, cultuur, ambities en specifiek op het team afgestemde wensen bij het vinden van een match. Vaak worden daarnaast specifieke certificaten en diploma’s gevraagd voor functies in het vakgebied. Wij kennen de professionals die aan deze eisen voldoen. Onze screening van professionals is daarmee grondig en stelt ons in staat de best passende professionals uit de markt aan jullie voor te stellen. Wij gaan daarmee voor niets minder dan de beste match tussen jullie organisatie, afdeling en medewerkers en de gezochte professional. Niet voor niets hanteren wij de slogan “Focus op Fitting & Futureproof”.

Eerlijkheid, openheid en duidelijkheid
Indien een opdracht volgens ons dusdanig specifiek van aard is dat wij de kans op het vinden van een Fitting professional te klein achten om tot een succesvolle bemiddeling te komen, zullen wij dit eerlijk bij jullie aangeven. Tevens proberen wij jullie te allen tijde frequent en tijdig voldoende op de hoogte te houden, op zo’n manier dat jullie ons nooit hoeven na te bellen over de bemiddelingsvoortgang. Daarnaast overleggen wij liever met jullie als opdrachtgever bij zaken, factoren en/of aspecten die een dergelijk overleg behoeven, dan dat wij aannames doen en keuzes maken die tot discrepanties kunnen leiden. Eerlijkheid, openheid en duidelijkheid is voor ons de win-win en overwegend bepalend om tot een duurzame relatie met jullie als klant te komen.

Een brede expertise en van alle markten thuis
Naast de specialistische kennis en ervaring die onze medewerkers met betrekking tot het werving- en selectietraject bezitten, beschikken ze over een diepgaande kennis van en ervaring met de benoemde specialismen, de verschillende niveaus en de functie-inhoudelijke drijfveren van de gezochte professional. Professionals met specialistische kennis zijn schaars en lastig te vinden én te bewegen. Onze medewerkers hebben een breder blikveld op – en kennis van – de drive voor professionals om dezen ervan te overtuigen om wél de overstap naar jullie organisatie te maken. Daarnaast hebben zij ervaring met het opbouwen, aanvullen en uitbreiden van teams van specialistische professionals en weten dus goed in te schatten wat voor een type persoonlijkheid bij wat voor een functie-inhoud past.

Een resultaatgerichte aanpak
Ons no-cure-no-pay* verdienmodel is hoofdzakelijk gebaseerd op het koppelen van de Matchmaking fee aan de realisatie van het bemiddelingsresultaat, waarbij deze kosten pas na een succesvolle bemiddeling in rekening wordt gebracht. Dit houdt ons scherp en houdt onze focus gericht op het doel voor ogen; correcte invulling van de opdracht via de juiste professional voor jullie vacature.


Het werving- en selectietraject, samen met jullie als opdrachtgever

 1. Opdrachtvoorbereiding: Kennismaking en inventarisatie van jullie personele behoefte – In kaart brengen van de gewenste en best passende professional – In kaart brengen van alle ins & outs met betrekking tot jullie organisatie, afdeling en het team – Formaliseren van de opdracht om hiermee de werving te starten
 2. Werving: Uitgebreide database- en (online) netwerk inventarisatie en vervolgens het actief benaderen van professionals – Inzetten van onze online tools & technologie om zo via de juiste activiteiten gevonden te worden door professionals – Voeren van (nieuwe) intakegesprekken met geïnteresseerde professionals – Referentiechecks uitvoeren – Filteren om tot een voorselectie van Fitting professionals te komen
 3. Selecteren en voorstellen: Evalueren van alle geïnteresseerde Fitting professionals – Selecteren van één of meer van deze professionals om zo de meest Fitting & Futureproof professionals over te houden – Aan jullie introduceren van die meest Fitting & Futureproof professional(s) – Door jullie te selecteren professionals vaststellen om uit te nodigen voor een interview op locatie
 4. Interview(s) en keuzebepaling: Inplannen en uitvoeren van interviews met gekozen professionals – Indien gewenst passende professionals één of meerdere assessments af laten nemen – Het door jullie kiezen van meest Fitting & Futureproof professional om de arbeidsrelatie mee aan te gaan
 5. We’ve got a match!: Het door jullie aanbieden van de arbeidsvoorwaarden en het tekenen van een contract, dan wel arbeidsovereenkomst – De start van de professional bij jullie organisatie, dan wel elders
 6. Follow-up: Gezamenlijk evalueren van de prestaties van de professional en van de collegiale interactie tussen de professional en alle betrokkenen – Lering hieruit trekken in het belang van de kwaliteit van onze dienstverlening en in het belang van de samenwerking met jullie als opdrachtgever naar de toekomst toe.

Onze werving en selectie fee
De werving en selectie fee berekenen wij op basis van het soort dienstverband waarvoor wij deze werving- en selectieactiviteiten tot uitvoering brengen. Indien wij een professional bemiddelen voor een vaste functie is de uitgangspositie voor het vaststellen van de hoogte van de fee het fulltime, all-in bruto jaarsalaris dat de professional te wachten staat, met een minimum (drempelwaarde) per bemiddeling. Indien wij een freelance professional bemiddelen voor een freelance opdracht is de uitgangspositie voor het vaststellen van de hoogte van de fee de voor de freelance professional redelijkerwijs te ‘verwachten inkomsten uit de freelance opdracht’, met een minimum (drempelwaarde) per bemiddeling. Dit betekent dus dat de hoogte van de fee per bemiddelingsopdracht anders kan zijn. Wij passen hierbij de no-cure-no-pay methode* toe.

Nog vragen of de wens om kosteloos en vrijblijvend een offerte te ontvangen?
Wil jij meer weten over werving en selectie via InkoopJobs of wil je direct een offerteaanvraag indienen op basis van jullie personele vraagstuk? Vul dan het onderstaande contactformulier in en druk op de knop ‘VERSTUREN’. We nemen binnen één werkdag contact met je op en koppelen je direct aan een medewerker die gespecialiseerd is op jouw wervingsvraag en die jou de vrijblijvende offerte kan overhandigen. Hebben jullie spoed met het invullen van een vaste functie of met het vinden van een (tijdelijke en) passende freelancer? Dan kan je direct contact hierover met ons opnemen via 06-23192949.* Bij het aangaan van een Werving & Selectie opdracht met InkoopJobs past InkoopJobs de ‘no-cure-no-pay’ methode toe. Deze term refereert naar de Matchmaking fee. Indien InkoopJobs niet tot een succesvolle bemiddeling kan komen hoeft jullie organisatie de Matchmaking fee niet te voldoen. Deze term en deze bepaling staan los van de Startup fee die jullie organisatie te allen tijde dient te voldoen, indien er niet is gekozen voor een exclusieve werving tijdens de opdracht met InkoopJobs. 

Lees meer over onze Algemene voorwaarden voor Werving & Selectie in onze Algemene Voorwaarden en Privacy Statement. (Indien u ervoor kiest om gebruikt te maken van onze dienst Werving & Selectie gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.)

Contactformulier