InkoopJobs is in 2012 opgericht door meerdere aanbieders van personeelsdiensten in inkoop, als gratis nichesite waar vraag naar en aanbod van interim inkoop professionals elkaar konden ontmoeten. Binnen enkele maanden registreerden zich meer dan 1.250 (ZZP) inkoopprofessionals en in de jaren daarna werden honderden interim inkoopopdrachten via de website onder de aandacht van interim inkoopprofessionals gebracht.

Eind 2015 besloten een aantal van de initiatiefnemers dat het tijd werd voor vernieuwing en uitbreiding. Niet alleen werd de website van InkoopJobs in een nieuw jasje gestoken en werd er besloten gebruik te gaan maken van een nieuwe app, ook de focus werd verbreed. Het succes van het oorspronkelijke platform voor het aanbieden en vinden van tijdelijke inkoopfuncties inspireerde om InkoopJobs.nl te herpositioneren als;

“De carrière- en nieuwssite voor inkopers in de Benelux”

Omdat de inkoopprofessional van vandaag effectief en efficiënt aan zijn/haar carrière wil werken, bieden wij inkoopprofessionals naast een overzicht van vaste vacatures en interim opdrachten, toegang tot actueel en relevant nieuws, vak gerelateerde publicaties, interessante evenementen en een overzicht van (en informatie over) actuele inkoopopleidingen.


De essentiële bouwstenen van onze dienstverlening

Centralisatie > Wij bieden eenieder de mogelijk om gratis relevante carrière-items (vaste inkoopvacatures*, inkoopopleidingen, inkoopevenementen en inkoop gerelateerde nieuwsitems) op ons platform te plaatsen, indien een dergelijk item online actief staat.

Zichtbaarheid > Door het centraal bijeenbrengen van alle relevante inkoop gerelateerde carrière-items op ons platform en het vrij toegankelijk maken van deze content voor de specifieke doelgroep ontstaat ‘de ruggengraat’ voor de creatie van extra zichtbaarheid richting deze specifiek te bereiken doelgroep.

Onafhankelijkheid & neutraliteit > InkoopJobs stelt zich op als een onafhankelijk en onpartijdig platform, gericht op de complete inkoopmarkt. Van Publiek tot Privaat, van Junior Inkoper tot CPO en bij vacatures van kortlopende opdrachten tot onbeperkte dienstverbanden. Het succes in het gebruik van ons platform hebben de deelnemende partijen en de doelgroep volledig zelf in de hand. Op basis van de deelname op onze website en het gebruik van onze aanvullende diensten kunnen de deelnemende partijen zelf bepalen hoe vaak en hoe veel zij via ons netwerk aanspraak willen doen en zichtbaar willen zijn voor de doelgroep. Hierin trekken wij niemand voor en zullen wij niemand in het geding laten.

Toegankelijkheid > Wij verlenen de volledige doelgroep van professionals gratis toegang tot alle content op onze website en wij bieden de InkoopJobs app (incl. een filterfunctie om te filteren op specifieke, interessante functies) gratis aan voor eenieder om zo InkoopJobs.nl vanuit de broekzak te kunnen raadplegen. Een persoonlijk account en/of registratie is bij zowel het gebruik van onze website als bij het gebruik van onze app dus niet van toepassing.


Leveringsdoelen, reële verwachtingen en restitutiebeleid

De dienstverlening van InkoopJobs is hoofdzakelijk gericht op verhoging van de zichtbaarheid van carrière-item(s) in de doelgroep van professionals. Het creëren van zichtbaarheid van carrière-item(s) in ons netwerk van inkoopprofessionals kan vanuit de basis via de gratis Basis plaatsing. Een stap verder is via de betaalde Standaard (Extra) of zelfs via de Premium (Plus) plaatsing. Zie https://inkoopjobs.nl/onze-volledige-dienstverlening. Daarbij is het volgende goed om te weten:

  • Wij doen nooit aan ‘werving en selectie’ activiteiten voor de bij ons geplaatste carrière-items. Dit blijft in handen van de eigenaar van het betreffende carrière-item.
  • Wij garanderen nooit toestroom van (geschikte) kandidaten voor geplaatste carrière-items en wij garanderen daarnaast ook nooit ingediende sollicitaties en/of inschrijvingen op geplaatste carrière-items.

Omdat het (gezamenlijke) resultaat waar wij naar streven afhankelijk is van de inhoud die wij zichtbaar maken voor de doelmarkt is het van belang dat deze inhoud zo efficiënt en volledig mogelijk is, voordat wij hiermee de doelmarkt gaan benaderen. Daarom bieden wij tevens (tegen betaling van eenmalig €75,- excl. btw.) de mogelijkheid om onze vakgebied gerelateerde kennis en expertise in te zetten en wel door bestaande carrière-items te screenen op de inhoud ervan en deze eventueel en in overleg met de eigenaar ervan te herschrijven, herformuleren en/of redigeren en waar mogelijk tips te geven om tot zo veel mogelijk reactie en sollicitaties te komen. Want daar gaat het uiteindelijk om.

Omdat wij de toestroom van (geschikte) kandidaten voor geplaatste carrière-items en daaruit voortvloeiend ingediende sollicitaties, aanmeldingen en/of inschrijvingen op geplaatste carrière-items nooit kunnen garanderen doen wij ook niet aan restituties van betaalde bedragen voor onze diensten. Immers, je betaalt als klant bij ons voor de ‘uitvoering’ van onze diensten en niet voor de ‘uitkomsten’ van onze diensten. Indien er echter van een andere (geldige) reden sprake is waardoor er een overweging kan zijn om tot restitutie over te gaan nemen wij een dergelijke situatie wel degelijk in behandeling.


Is InkoopJobs een ideële instelling? Gratis bestaat immers niet!

Uiteraard niet. Ook InkoopJobs moet geld verdienen om te kunnen blijven bestaan en door te kunnen ontwikkelen. Het verdienmodel van InkoopJobs is primair gestoeld op de inkomsten die we via onze partners ontvangen en secundair op de inkomsten uit advertentieverkoop en de Standaard – & Premium plaatsingen (reguliere ‘Basis plaatsingen’ zijn altijd gratis*). Wel probeert InkoopJobs zogezegd de prijzen zo laag mogelijk te houden voor alle diensten, omdat we alleen kostendekkend willen zijn en de doorontwikkelingen van de website wensen te kunnen bekostigen.

De eigenaar, Maarten van den Berg, aan het woord

“Inkoopprofessionals zoeken niet alleen werk, zij willen zich professioneel en op de juiste manier ontwikkelen”, zegt Maarten. “Daarom biedt InkoopJobs een centraal platform waar zij zich niet alleen kunnen oriënteren op zowel vaste als interim inkoopvacatures, maar ook op hun carrièreontwikkeling in de vorm van relevante opleidingen, nieuws, evenementen en publicaties.

InkoopJobs is een virtuele ontmoetingsplaats voor vraag en aanbod van inkoopprofessionals. Zowel inkoopprofessionals als organisaties met inkoopvacatures en organisaties met (voor inkoopprofessionals) interessante opleidingen & evenementen hebben baat bij een platform dat echt toegevoegde waarde biedt. InkoopJobs maakt met de website www.inkoopjobs.nl die belofte waar. Vooral omdat wij een blijvende ontwikkeling van het platform voor ogen hebben, in dialoog met inkoopprofessionals en belanghebbende organisaties.”


* Met uitzondering van arbeidsbemiddelingsbureaus & overige tussenpartijen die namens externe organisaties/hun klanten vacatures wensen te plaatsen. Wij stellen dergelijke partijen in staat om door samenwerking met InkoopJobs of onder bepaalde voorwaarden via een Standaard Extra plaatsing, Premium plaatsing of Premium Plus plaatsing op InkoopJobs.nl deel te kunnen nemen.