Medio 2012

InkoopJobs.nl werd van oorsprong opgericht als een ontmoetingswebsite, waar de vraag naar – en het aanbod van – interim professionals elkaar kon treffen. 1.150 professionals en vele aanbieders van aansluitende interim opdrachten hadden zo op een toegankelijke wijze één locatie waar zij elkaar konden vinden en contacten.

Eind 2015

Het werd het tijd voor vernieuwing en uitbreiding. Niet alleen werd de website van InkoopJobs in een nieuw jasje gestoken en werd er besloten gebruik te gaan maken van een nieuwe app, ook de professionele focus werd verbreed naar;

“De carrière- en nieuwssite voor inkopers in de Benelux”

Omdat de professional van vandaag effectief en efficiënt aan zijn/haar carrière wil werken, biedt InkoopJobs professionals naast een overzicht van vaste vacatures en interim opdrachten, toegang tot actueel en relevant nieuws, vak gerelateerde publicaties, interessante evenementen en een overzicht van actuele opleidingen en trainingen.

InkoopJobs biedt onder bepaalde voorwaarden organisaties de mogelijk om actuele en relevante carrière-items (vacatures, opleidingsitems, evenementen en nieuwsitems) op de website te plaatsen. Door het centraal bijeenbrengen van deze carrière-items en het toegankelijk maken van deze content ontstaat ‘de ruggengraat’ voor de creatie van extra zichtbaarheid richting de specifiek te bereiken doelgroep van professionals.

De online diensten die InkoopJobs aanbiedt zijn hoofdzakelijk gericht op een verhoging van de zichtbaarheid van carrière-item(s) en bedrijfsadvertenties in de doelgroep van professionals en bedrijven.

InkoopJobs biedt tevens diverse mogelijkheden voor professionals. Zo verleent InkoopJobs deze professionals o.a. gratis toegang tot alle content op de website en biedt de InkoopJobs app gratis aan voor eenieder om zo InkoopJobs.nl vanuit de broekzak te kunnen raadplegen. Een persoonlijk account en/of registratie is bij zowel het gebruik van onze website als bij het gebruik van onze app dus niet van toepassing.

Medio 2023

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en het grootschalige online netwerk dat InkoopJobs bezit werd het tijd voor een dienstenuitbreiding. InkoopJobs staat voor het bij elkaar brengen van vraag naar – en aanbod van – professionals. Om deze uitgangspositie nog meer kracht bij te zetten is besloten om de bedrijfsfocus te gaan verleggen naar bemiddelingsactiviteiten en wel in de vorm van Werving & Selectie gerichte ondersteuning voor zowel opdrachtgevers als bureaus.Leveringsdoelen, reële verwachtingen en restitutiebeleid

Omdat wij de toestroom van (geschikte) kandidaten voor geplaatste carrière-items en daaruit voortvloeiend ingediende sollicitaties, aanmeldingen en/of inschrijvingen op geplaatste carrière-items nooit kunnen garanderen doen wij ook niet aan restituties van betaalde bedragen voor onze diensten. Immers, je betaalt als klant bij ons voor de ‘uitvoering’ van onze online diensten en niet voor de ‘uitkomsten’ van onze online diensten. Indien er echter van een andere (geldige) reden sprake is waardoor er een overweging kan zijn om tot restitutie over te gaan nemen wij een dergelijke situatie wel degelijk in behandeling.