Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 23

In week 23 zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken wordt hieronder kort besproken en gaan over: Gemeente had navraag moeten doen en acceptatie definitief ontwerp bevrijdt opdrachtnemer niet van verantwoordelijkheid.

Gemeente had navraag moeten doen

In deze zaak heeft de inschrijver naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende onderbouwd aangetoond dat haar inschrijving niet wijzigt bij herstel van een vormfout. De Gemeente had een en ander eenvoudig kunnen vaststellen door navraag te doen, en zij had dit volgens de rechter op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel ook moeten doen. De rechter zegt letterlijk:… lees hier verder


Bron: pianoo.nl