Basiscursus Aanbesteden van werken

Startdatum:
06-06-24 09:30

De basisprincipes van inkoop en aanbesteden van werken eigen maken? Tijdens de cursus ‘Aanbesteden van werken’ leert u de meest voorkomende begrippen en krijgt u inzicht in de te nemen stappen bij aanbestedingsprocedures. De casuïstiek die in de cursus wordt gebruikt is gericht op de GWW-sector (infra, groen, openbare ruimte). Na het volgen van deze cursus bent u goed voorbereid op het maken van de juiste keuzes bij het aanbesteden van GWW-projecten.


Datum en locatie

 • 06-06-2024, Van der Valk Hotel Veenendaal, 09:30-16:30, Lesdag 1

Voor wie is deze cursus?
De cursus is gericht op opdrachtgevers, inschrijvers/aannemers en op adviseurs die een van deze beide partijen ondersteunen. De cursus is bedoeld voor professionals die:

 • daadwerkelijk onderdelen van het aanbestedingsproces uitvoeren (maken van keuzes, opstellen van documenten, etc.);
 • vanuit beleidsmatig oogpunt willen beschikken over basiskennis op het gebied van aanbesteden van werken;
 • vanuit managementperspectief willen beschikken over basiskennis op het gebied van aanbesteden van werken.

De cursus richt zich op deelnemers die nog geen of weinig ervaring hebben met inkoop of aanbesteden (van werken). Gewenst werk- en denkniveau is minimaal mbo-4, bij voorkeur hbo-niveau. Beschikt u al wel over enige ervaring met of basiskennis over aanbesteden maar wilt u die basis verstevigen? Kies dan voor de Verdiepingscursus Aanbesteden van werken.

Wat leer ik?
Tijdens deze cursus leert u de basisprincipes rondom het aanbesteden van gww-projecten.

Na het volgen van deze cursus:

 • kent de cursist de meest voorkomende termen, begrippen en stappen op het gebied van aanbesteden en kan deze toepassen;
 • weet en begrijpt de cursist het belang van samenhang tussen samenwerkingsvorm, bouworganisatievorm, contractvorm en
 • aanbestedingsvorm en het onderscheid tussen uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen;
 • kan de cursist geschiktheidseisen beoordelen en de juistheid en compleetheid daarvan herkennen;
 • weet de cursist wat onderdeel van de inschrijving moet zijn en wat als bewijslast moet worden gezien;
 • kent de cursist de rechten en plichten van de inschrijver en aanbesteder;
 • kan de cursist de meest passende gunningscriteria afwegen en begrijpt het principe van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI);
 • kent de cursist de twee methoden voor kwalitatieve beoordeling (gunnen op waarde + punten);
 • begrijpt de cursist het belang van toepassen van risicomanagement in het aanbestedingsproces en waar in het proces de risico’s liggen.