Inkoop Anders

Het inkoopvak is in beweging. Waar vroeger alle inkoop op één hoop werd gegooid en inkoopaandacht vooral bepaald werd door spend, vindt er nu een tweedeling plaats. Er is inkoop van prestaties waar uw klant, direct of indirect, iets van merkt en er is inkoop van prestaties die uw klant niet raken; prestaties die u simpelweg nodig hebt omdat u bestaat als organisatie. De eerste categorie betitelen wij als “belangrijk”, de tweede als “lekker belangrijk”. Deze twee categorieën vragen om een totaal andere benadering.

Wij kunnen u vooral helpen in de categorie “belangrijk”. Bij deze categorie speelt wat u er aan uitgeeft niet zo’n prominente rol. Het is de impact op wat u kunt verdienen die hier de aandacht verdient. Hier vormt de “spend analyse” niet het uitgangspunt, maar is een “inkomsten analyse” meer op zijn plaats. Waarom betalen uw klanten geld aan u? Wat is uw meest kenmerkende prestatie die uw bestaansrecht rechtvaardigt? En welke rol spelen leveranciers bij het leveren van die prestatie? Als gevolg van de jarenlange outsourcingstrend is die rol waarschijnlijk groter dan u denkt. Deze aandacht voor geld verdienen noemen wij business focus.

Al onze Leergangen, Trainingen en Workshops kennen deze focus. Wij nemen uw klant als vertrekpunt voor inkoop: Inkopen met businessfocus !!!

Daarnaast is de realisatie dat niet bedrijven zaken met elkaar doen, maar dat mensen zaken met elkaar doen, cruciaal. Want mensen zijn per definitie voorspelbaar irrationeel en primair emotioneel gedreven; Objectiviteit en rationaliteit zijn ver te zoeken. Wij helpen u om inzicht te krijgen in de psychologische aspecten van het inkoopvak en leren u hoe u daar gebruik van kunt maken. Het “emotionaliseren” van inkoop is een belangrijk onderdeel in al onze modules.

Wij geloven dat het tijdperk waarin trainingen en opleidingen vooral bestaan uit kennisoverdracht (rijtjes leren) achter ons ligt. Kennis kunt u binnen twee “klikken” op uw iPad tot u nemen. Wij geloven meer in inzicht en vaardigheden. Dit vraagt om een andere manier van “lesgeven”. Onze presentaties bestaan daarom vooral uit foto’s met af en toe een paar woorden; geen bullitpointed powerpoints. Als deelnemer kunt u dan niets “lezen”, en moet u wel luisteren en meedoen.

Als naslagwerk krijgt u een interactief iBook op uw iPad. Deze zit vol met filmpjes en animaties, is makkelijk leesbaar en door het digitale karakter kunt u eenvoudig onderwerpen opzoeken. Dit alles in een comfortabele, warme ambiance met uitstekende verzorging, hetgeen bijdraagt aan de mate waarin u leert. De kleine groepsgrootte draagt daar ook aan bij.

Velen hebben onze verfrissende aanpak al kunnen waarderen.

Meer over InkoopAcademie