Inkooprisicomanagement

Startdatum:
26-11-24 09:00

Deze training behandelt de theorie én de dagelijkse praktijk aan de hand van voorbeelden én een voor de eigen inkooppraktijk ontwikkelde praktisch toepasbare tool om leveranciersrisico’s te identificeren én vervolgens effectief te managen.

Na deze training heb je:

 • Concrete ideeën en praktisch toepasbare tools om inkooprisicomanagement effectief toe te passen binnen jouw organisatie
 • Inzicht hoe de inkoopfunctie risico’s kan beheersen óf juist vergroten
 • Geleerd hoe je binnen de organisatie commitment krijgt voor succesvol inkooprisicomanagement

Over deze training

 • MAX. AANTAL DEELNEMERS: 16
 • PRIJS: € 856,00 excl. btw
 • LEDENPRIJS: € 727,00 excl. btw

Wat is inkooprisicomanagement?

Inkooprisicomanagement gaat over het identificeren, analyseren en wegen van risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen om de realisatie van de business- & inkoopdoelstellingen te borgen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico’s worden beïnvloed. Het is daarbij van belang om vanuit een organisatiebreed perspectief risico’s te benaderen om vervolgens inkooprisicomanagement procesmatig invulling te geven én dit als methodiek te positioneren in de verschillende inkoopprocesstappen. In de training wordt het duidelijk hoe en volgens welke mogelijke criteria je leveranciers vanuit een risico- en kansenperspectief kunt classificeren en positioneren in een risicomatrix met als doelstelling deze risico’s op gedifferentieerde wijze te monitoren en samen met hen te managen.

Waarom een training inkooprisicomanagement?

Het zogenaamde ‘nieuwe normaal’ kenmerkt zich door steeds meer “VUCA”; Volatiliteit, Onzekerheid, Complexiteit en Ambiguïteit. De vaak grote mate van uitbesteding maakt dat wij voor het realiseren van onze businessdoelstellingen steeds afhankelijker zijn van een complex netwerk leveranciers. Het is daarom zinvol risicomanagement vanuit een integraal ketenperspectief te beschouwen. Hierbij is aandacht nodig voor leveranciersrisico’s, omgevingsrisico’s en alignementrisico’s. In deze training wordt een recent ontwikkelde gestructureerde aanpak gepresenteerd en geoefend om leveranciersrisico’s te identificeren, te segmenteren en te classificeren om beheersmaatregelen vast te kunnen stellen en deze continue te blijven monitoren.

De training Inkooprisicomanagement richt zich zowel op de theoretische achtergronden als de dagelijkse praktijk van de inkoopprofessional en contractmanager.

Voor wie is de training inkooprisicomanagement geschikt?

Deze training is bedoeld voor inkoopprofessionals en contract- & leveranciersmanagers. Als je inkooprisicomanagement hoger op de agenda wilt plaatsen is deze training onmisbaar.

Planning

ZEIST – 26 nov 2024 09:00 – 17:00 Nevi House of Procurement, Zeist

Welke onderwerpen komen er aan bod?

Deze training behandelt de volgende onderwerpen:

 • Verschillende trends en ontwikkelingen die de aanleiding zijn tot inkooprisicomanagement
 • Systematische aanpak voor inkooprisicomanagement
 • Een integrale keten- en netwerkgebaseerde benadering van leveranciers-, omgevings- en allignmentrisico’s
 • Een inbedding van deze aanpak als onderdeel van het strategic sourcing process/inkoopprocesstappen
 • Een zorgvuldige inkooprisicoanalyse met concrete stappen om de geïdentificeerde risico’s te beheersen
 • Verkrijgen van voldoende commitment binnen de eigen organisatie voor succesvol inkooprisicomanagement

Werkvormen

Theorie, praktijk, werken in groepen, discussies en cases wisselen elkaar af. Je gaat daarbij vooral in op jouw eigen praktijk.

De praktijkexpert

John van Veen, Supply & Change Management Professional, Trainer.

Heb je nog een vraag?

Neem gerust contact op met ons Klant contact center, wij helpen je graag verder! info@nevi.nl