IT Fundamentals training

Startdatum:
04-12-24 00:00

In de 3-daagse training IT Fundamentals doet u als IT professional actuele, praktische en direct toepasbare IT kennis en inzicht op. Ook voor niet-IT professionals is deze IT Fundamentals training een aanrader!

IT Fundamentals – trainingsmogelijkheden

 • Optie 1: 3-daagse training (klassikaal en live online)
 • Optie 2: In-company training (klassikaal en live online)

Actuele kennis van en inzicht in IT
De ontwikkelingen in IT volgen elkaar razendsnel op. Uw IT kennis van vandaag is vaak morgen alweer achterhaald. In deze IT Fundamentals training leert u zowel de basis van IT als de laatste trends in IT, zoals de cloud, (big) data, het Internet of Things (IoT) en Bitcoins (Blockchain) kennen. Na deze training heeft u als IT professional maar ook als niet-IT professional een betere controle over de beslissingen in uw organisatie die met IT samenhangen. U bent niet alleen een goede gesprekspartner geworden in IT discussies, maar u zult zelfs in staat zijn ervaren IT professionals uit te dagen en hun voorstellen tegen het licht te houden.

Voor wie is deze IT Fundamentals training ontwikkeld?
U wilt weten wat de digitalisering van uw organisatie inhoudt? U wilt IT effectief inzetten en hier sturing aan kunnen geven? U wilt gefundeerde (investerings)beslissingen kunnen nemen op IT gebied en u heeft inzicht nodig in de cruciale IT factoren? U wilt actueel geïnformeerd zijn over de (relevante) ontwikkelingen op IT gebied? Na afloop van deze IT Fundamentals training heeft u voldoende IT kennis en inzicht om tal van IT vraagstukken te kunnen analyseren en interpreteren, de juiste en kritische vragen te stellen en bent u een gedegen gesprekspartner geworden voor al uw IT collega’s.

Deze IT training is ontwikkeld voor zowel IT professionals als voor niet-IT professionals die (nauw) samenwerken met IT experts en meer IT kennis willen hebben om op strategisch en tactisch niveau de juiste IT beslissingen te kunnen nemen. Qua functionarissen denken wij o.a. aan IT professionals, product owners, risicomanagers, financieel managers, auditors, inkoopmanagers, projectmanagers en alle andere managers die meer kennis van en inzicht in IT willen hebben.

Wat leert u in deze training?
In deze training komen alle belangrijke onderwerpen aan bod, die voor u van essentieel belang zijn voor een goed begrip van IT, zoals:

 • Het verschil tussen software en middleware
 • Populaire open source oplossingen en wanneer u deze kunt toepassen
 • De impact van virtualisatie op bv. uw IT kosten
 • De voor- en nadelen van de cloud
 • De basisprincipes van en de rollen binnen agile en scrum
 • De kenmerken van DevOps
 • Begrippen als continuous delivery en continuous integration
 • De basis van een netwerk en infrastructuur die nodig is om een webapplicatie veilig en hoog beschikbaar aan te bieden
 • De meest gebruikte programmeertalen
 • De laatste trends, zoals client-side ontwikkeling en Javascript
 • Communicatie en data uitwisseling met bestaande software
 • De belangrijkste ontwerpaspecten in software ontwikkeling
 • Voordelen van het gebruik van standaarden, zoals webservices (Rest API’s, SOAP en microservices)
 • Service Oriented Architecture (SOA)
 • De inrichting van een disaster recovery center
 • Service management (incident en change management)
 • Versleutelde data (SSL/TLS): onmisbaar voor de security van het internet
 • Bedreigingen en virussen (DDoS aanvallen, Man in the Middle attacks, zero-day attacks, APT (Advanced Persistent Threat), OWASP top 10, enz.)
 • De mogelijkheden van het IoT (Internet of Things)
 • Data en het belang van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML)
 • De veiligheid van Bitcoin en hoe zorgt de Blockchain (en transactie chain) dat u veilig digitaal geld kunt overmaken zonder gebruik te maken van een bank?

Documentatie
U ontvangt van ons het trainingsmateriaal en een naslagwerk/glossary met de IT terminologie en begrippen.

Voorkennis
U heeft geen specifieke IT kennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze training. Wij verwachten van u wel een HBO/Bachelor werk- en denkniveau.

Voertaal
De training IT Fundamentals wordt in het Nederlands en in het Engels gegeven.

Programma

Tijdens de IT Fundamentals training worden de IT basistermen en principes behandeld, zoals bv. het verschil tussen software en middleware, populaire open source oplossingen en wanneer u deze kunt toepassen. U leert wat de impact van virtualisatie op bv. uw IT kosten is, en wat de voordelen (en nadelen) van de cloud zijn. De basisprincipes en de voor- en nadelen van agile en scrum worden besproken, evenals de kenmerken van DevOps, continuous delivery en continuous integration.

Vervolgens wordt de basiswerking van het internet uitgelegd. De werking van een webapplicatie wordt behandeld en u leert de basis van een netwerk en infrastructuur kennen die nodig is om een webapplicatie veilig en robuust aan te bieden. De meest gebruikte programmeertalen worden toegelicht (zoals Java) en de laatste trends (bv. client-side ontwikkeling en Javascript) worden besproken. Communicatie en data uitwisseling met bestaande software zijn bepalend voor het succesvol implementeren van nieuwe programmatuur in een bestaande omgeving en bepalen in hoge mate de kosten (voor nu en later). Daarnaast worden de belangrijkste ontwerpaspecten in software ontwikkeling besproken en de voordelen van het gebruik van standaarden als webservices. Ook worden een Enterprise Service Bus (ESB) en Service Oriented Architecture (SOA) behandeld.

Vervolgens komt het robuust en resilient inrichten van IT aan bod. Hoe kunnen problemen en incidenten in de IT omgeving voorkomen en snel opgelost worden? Wat is robuust nu eigenlijk? Wat doet een Disaster Recovery Center (tweede data center) en hoe werkt deze? Waarom is een database (dbms) als Oracle en SQL server nodig? Wat is service management (incident en change management)? Ook de security van het internet wordt uitgebreid besproken.

IT security is eveneens een belangrijk onderdeel van deze training. Kenmerken van data (privacygevoeligheid) en het veiligstellen van data (backup) worden behandeld. De belangrijkste bedreigingen en virussen zoals DDoS aanvallen, Man in the Middle attacks, zero-day attacks, APT (Advanced Persistent Threat), de OWASP top 10, enz., worden behandeld. U leert welke security maatregelen afdoende kunnen zijn en welke tools gebruikt moeten worden. De laatste trends in IT zoals de mogelijkheden van IoT, (Big) data, AI en Machine Learning (ML) komen aan de orde evenals populaire open source oplossingen en de toepassing hiervan. Als laatste wordt uitgelegd hoe Bitcoin werkt, de veiligheid ervan en hoe Blockchain (de transactie chain) ervoor zorgt dat u veilig digitaal geld kunt overmaken zonder gebruik te maken van een bank. U leert ook hoe Blockchain technologie toegepast kan worden op andere processen.

Docent(en)

Uw docent is een IT expert maar als geen ander in staat IT (technische) kennis en inzicht begrijpelijk en toegankelijk over te dragen aan niet-IT managers

Startdata
De training IT Fundamentals bestaat uit 3 lesdagen (verspreid over 3 weken) en wordt centraal in het land georganiseerd. U kunt zowel fysiek als live online deelnemen. De lestijden zijn van 09.30 uur – 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 • 4 + 6 + 11 december 2024

Meer informatie

Klik voor meer informatie op de volgende link: https://www.imfacademy.com/nl/partner/inkoopjobs/it-kennis-voor-niet-it-professionals.php