Juridische zaken voor Contractmanagers – verdieping

Startdatum:
20-06-24 00:00

De contractmanager heeft vaak een belangrijke rol bij het signaleren van kansen en conflicten rond contracten. Ook wordt verwacht dat hij vergaande kennis heeft van het opstellen en beoordelen van contracten. Dit kan zowel in de fase van de totstandkoming van het contract zijn, als bij aanpassingen tijdens de uitvoeringsfase van het contract. Juridische aspecten spelen hierin een belangrijke rol.

Duur: 2 dagen | Klassikale of virtuele training | PRIJS: €1.390,- (excl. BTW) | Code training: JZ-CM-P


In deze tweedaagse training vul je je juridische basiskennis aan, zodat je meer kennis hebt en de vaardigheid bezit om afspraken in contracten zodanig vast te leggen dat je bereikt wat je beoogt. Je kunt onderwerpen uit je eigen praktijk inbrengen en er is veel ruimte voor vragen en voorbeelden. Aan het einde van de training ben je nog beter in staat om contracten goed op te stellen en te beoordelen.

Eigen praktijkvragen

In deze training kun je een standaardcontract of set algemene voorwaarden van je eigen organisatie inbrengen als oefenmateriaal. In praktijkoefeningen leer je deze beter juridisch te doorgronden en te hanteren, zodat je ook juridische vragen die ermee samenhangen beter kunt beantwoorden.

Waarom deze training?

 • Om vaardigheid te krijgen in het opstellen en beoordelen van contracten.
 • Om de overwegingen te kennen bij de keuze voor en de hantering van eigen (model)contracten en algemene voorwaarden.
 • Om te weten welke ruimte er in de wet is voor afwijkingen.
 • Om te weten hoe je in de dagelijkse praktijk kunt (onder)handelen.
 • Om meer uit contractmanagement te kunnen halen omdat je vastlegt wat je beoogt.

Doelgroep

Contractmanagers en project-, service- en salesmanagers die een belangrijke rol hebben bij het opstellen, beoordelen en wijzigen van contractuele afspraken. Deze training is ook zeer nuttig voor anderen die adviseren bij het opstellen en beoordelen van contracten, zoals inkoop- en procurement medewerkers.

Trainingsdoelstellingen

 • Vinden van de valkuilen en risico’s in je eigen contracten.
 • Contractuele afspraken opstellen en beoordelen.
 • Omgaan met modelcontracten en algemene voorwaarden.
 • Belangrijke contractuele bepalingen herkennen en beoordelen.
 • Belangrijkste aspecten van veel gehanteerde contractvormen herkennen.
 • Het openbreken en wijzigen van lopende contracten en de juridisch deugdelijke vastlegging van nieuwe afspraken.
 • Het maken en vastleggen van bijzondere afspraken rond samenwerking en partnership.
 • Omgaan met of gebruik maken van de ingebrekestelling.

Inhoud training

 • Opstellen en hanteren van (model)contracten en algemene voorwaarden:
  • het contracteringsproces en de best practices;
  • de keuze voor en de hantering van eigen (model)contracten en voorwaarden;
  • het contract als maatwerk: aanpassen van (model)contracten en voorwaarden;
  • vastleggen wat je beoogt;
  • richtlijnen voor het opstellen van contracten en algemene voorwaarden;
  • vaardigheidsoefening: opstellen.
 • Beoordelen van contracten en algemene voorwaarden:
  • inkoopvoorwaarden versus verkoopvoorwaarden;
  • belangrijke afspraken rond contractuele bedingen inzake:
   • aansprakelijkheid en garanties;
   • leveringstermijnen;
   • intellectuele eigendom en licenties;
   • beëindiging en exit;
   • privacy, verwerkersovereenkomst en security (AVG/GDPR);
  • vaardigheidsoefening: beoordelen eigen contracten en algemene voorwaarden.
 • Naar behoefte van de deelnemers worden bepaalde contractvormen nader uitgediept, bijvoorbeeld overeenkomsten van opdracht (dienstverlening); koopcontracten (levering en inkoop); licentiecontracten.
 • Openbreken en wijzigen van lopende contracten.
 • Maken en vastleggen van bijzondere afspraken rond samenwerking en partnership.
 • Omgaan met of gebruik maken van de ingebrekestelling.

Voorkennis

De training gaat uit van hbo-denk- en -werkniveau. Als vooropleiding geldt de training ‘Juridische zaken voor contractmanagers’, of vergelijkbaar kennisniveau, opgedaan bij een andere opleiding of training.

Aanvullende informatie

De training wordt verzorgd door Robert Grandia, advocaat bij advocatenkantoor Legalz, met als specialisme (ICT-)contractrecht. Hij is een ervaren praktijktrainer, vooral in trainingen aan contractmanagers. Grandia is bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contractmanagement (NBCM) en geeft regelmatig les aan hbo- (Hogeschool Rotterdam) en postdoctorale opleidingen (advocatenberoepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten).

Data

 • 20-21 juni, 2024: Klassikale training of Virtueel leren
 • Nieuwegein (Iepenhoeve 5) / Virtueel-en-klassikaal
 • 25-26 november, 2024: Klassikale training of Virtueel leren
 • Zoetermeer (Kinderen v Versteegplein 18) / Virtueel-en-klassikaal