Voorraadbeheer in de praktijk

Startdatum:
16-09-24 08:30

Na afloop van de 3-daagse IMF training Voorraadbeheer in de praktijk realiseert u concrete verbeteringen op het gebied van operationeel voorraadbeheer in uw eigen organisatie


Voorraadbeheer als kritische succesfactor in uw supply chain
Het managen van voorraad is belangrijker dan ooit. Voorraadbeheer blijft evenwel mensenwerk. Elke dag opnieuw staat u voor essentiële vragen als: wanneer en hoeveel moet ik bestellen; hoe kan mijn informatiesysteem mij helpen; welke formules en/of simulaties kunnen mij helpen een rationele keuze te maken; hoe kan ik de voorraad reduceren; heb ik überhaupt voorraad nodig? Kortom, u ervaart voorraad als een kritische succesfactor in uw supply chain.

Doel van de training
Het doel van deze training is het vergroten van uw inzicht in het voorraadbeheer op operationeel niveau. U gaat daarbij concreet aan het werk om verbeteringen te realiseren voor uw eigen organisatie.

Na deze 3-daagse training heeft u meer inzicht in de functie en de kosten van voorraad. U kent het belang en de betekenis van servicegraad. Met behulp van formules kunt u de parameters (zoals bestelgrootte, bestelpunt, etc.) voortaan beter instellen. De resultaten leert u in beeld te brengen door het inrichten en berekenen van prestatie-indicatoren. U heeft inzicht in de voor- en nadelen van uw eigen en andere voorraadmodellen en u heeft verbetermogelijkheden voor uw eigen organisatie ontdekt.

Voorraadbeheer in de praktijk – leren door te ervaren
In de 3-daagse training Voorraadbeheer in de praktijk vormen actuele bedrijfsvraagstukken de basis. Met de theorie als leidraad gaat u hiermee aan het werk in individuele praktijkoefeningen en groepsopdrachten. Juist dat maakt de training Voorraadbeheer effectief! U leert door te ervaren. De training is gericht op het toepasbaar maken van de theorie in uw eigen organisatie; u gaat als het ware op speurtocht door uw eigen organisatie. U legt een essentiële theoretische basiskennis aan, u oefent met cijfers uit uw eigen organisatie en u wisselt ervaringen uit met uw medecursisten. Zo komt u tot bruikbare oplossingen en bent u in staat een concreet verbeterplan op te stellen voor het voorraadbeheer in uw eigen organisatie.

Voor wie is deze training van belang?
De training Voorraadbeheer in de praktijk is van belang wanneer u zich als planner of voorraadbeheerder bezig houdt met voorraadbeheer op operationeel niveau. U bent verantwoordelijk voor het bepalen en bewaken van voorraadparameters. U bent werkzaam in een industriële organisatie, handelsonderneming, in de dienstverlenende of non-profit sector.

Voorkennis
Wij gaan ervan uit dat u bekend bent met MS Excel. Basiskennis van statistiek is gewenst.

Opzet van de training
Tijdens de training Voorraadbeheer leert u de theorie direct toe te passen in de praktijk. Zo voert u praktijkopdrachten uit waarbij u met cijfers uit uw eigen organisatie kunt werken.

Voertaal training
De voertaal tijdens de training Voorraadbeheer in de praktijk is Nederlands. De training kan op verzoek ook in het Engels gegeven worden.

Niveau van de training
De training Voorraadbeheer in de praktijk wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau.

Aantal deelnemers
Individuele praktijkoefeningen, groepsopdrachten en interactie met uw trainer en medecursisten zijn al jaren de succesfactoren van deze Voorraadbeheer training. Om deze reden kunnen wij slechts een beperkt aantal cursisten laten deelnemen.

Programma
Dag I – Voorraad en voorraadbeheer – het belang

Wat is het belang van voorraadbeheer?
Voorraad aanvultechnieken
Wat is de functie van voorraad?
Wat zijn uw voorraadkosten?
Welke artikelen vereisen de meeste aandacht?
Wat is de betekenis van servicegraad?
Waarom en hoeveel veiligheidsvoorraad?

Voorraadbeheer – bestelsystemen

Welke systemen worden onderscheiden? Wat zijn de voor- en nadelen? Wanneer worden ze toegepast?
Welke modellen gebruikt u en waarom?
Hoe kan MS Excel u helpen?

Voorraadbeheer – hoeveel en wanneer bestellen?

Hoe bepaalt u de optimale bestelhoeveelheid: bij regelmatige, onregelmatige en eenmalige vraag?
Wat is de invloed van het bestelpunt?
Hoe bepaalt u het optimale bestelpunt: bij onbekende vraag, bij onbekende levertijd, bij beide?

Dag II – Voorraadbeheer – voorspellen

Voorraad management
Wat zijn vraagpatronen?
Welke methoden zijn er om de vraag te voorspellen?
Welke technieken worden er in de praktijk gebruikt om de vraag te voorspellen?
Wat zijn geavanceerde voorspeltechnieken?
Spare parts

Supply chain game

Richt het voorraadbeheer in voor een fictieve keten
Meet, evalueer en optimaliseer tot het gewenste resultaat wordt bereikt
Wat is het bull-whip effect?

Dag III – Sales & Operations Planning (S&OP)

Hoe kunt u verkoop en productie op elkaar afstemmen?
Hoe kan demand management bijdragen aan het resultaat?

Voorraadbeheer – hoe kan het beter?

Hoe goed is uw voorraadbeheer: hoe kunt u dit meten?
Welke prestatie-indicatoren kiest u?
Welke rol speelt leveranciersmanagement in de verbetering van voorraadbeheer?

Voorraadmanagement in de keten

Hoe kan uw organisatie profiteren van voorraad en informatie in de keten?
Waar legt u voorraad in de keten?
Wat is de invloed van de product life cycle?

Docent(en)

Ir. P. Denneman – Uw trainer is Paul Denneman, eigenaar van Mutatis Mutandis, een adviesbureau dat zich richt op het begeleiden van transformaties van de supply chain. Paul is een internationaal veelgevraagd trainer op het gebied van logistiek en Supply Chain Management (SCM). Paul is Master Instructor van APICS en was tot 2017 voorzitter van de Vereniging van logistieke Adviseurs (VELA).

Startdata
De training Voorraadbeheer in de praktijk bestaat uit 3 lesdagen. De lestijden zijn van 09.30 uur tot 17.00 uur. De training wordt centraal in het land georganiseerd. U kunt op de volgende data deelnemen:

  • 16 + 17 + 18 september 2024
  • 7+8+9 april 2025
  • 6+7+8 oktober 2025

Meer informatie

Klik voor meer informatie op de volgende link: https://www.imfacademy.com/nl/partner/inkoopjobs/voorraadbeheer.php