Post-hbo Aanbesteden voor speciale-sectorbedrijven

Startdatum:
08-05-25 09:30

Algemeen
In korte tijd ga je jouw aanwezige kennis en ervaring binnen Speciale-sectorbedrijven verder versterken. Zowel in de breedte als in de diepte. Je leert van casussen van collega’s en uit jouw eigen praktijk.

Voor wie
De post-hbo registeropleiding Aanbesteden voor Speciale-sectorbedrijven is bestemd voor ervaren inkoopfunctionarissen, budgethouders en adviseurs.

Toelating
Om te worden toegelaten tot de opleiding dien je:

 • Ten minste te beschikken over hbo werk- en denkniveau;
 • Werkzaam te zijn binnen een speciale-sectorbedrijf;
 • Basiskennis te hebben van het aanbestedingsrecht;
 • Ruime ervaring te hebben met het uitvoeren van aanbestedingstrajecten.

Resultaat

De kracht van de opleiding is directe aansluiting bij de dagelijkse praktijk van inkopen en aanbesteden. Samen met docenten zullen wet- en regelgeving, jurisprudentie, grijze gebieden, grenzen en interpretatie van het aanbestedingsvak elkaar treffen. Onze docenten gaan met je in gesprek om jouw aanwezige kennis en ervaring verder te verbreden en verdiepen.

Na afloop van de opleiding:

 • Heb je kennis van het begrippenkader en de werkingssfeer voor Speciale-sectorbedrijven;
 • Kun je onderlinge samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de bronnen van aanbestedingsrecht als basis gebruiken voor je werk;
 • Kun je de betekenis, consequenties en onderlinge samenhang van de algemene beginselen van aanbestedingsrecht vertalen naar jouw praktijk;
 • Heb je inzicht in de toepasbaarheid van de Aanbestedingswet;
 • Kun je invulling geven aan alle onderwerpen rondom precontractuele en contractuele verhoudingen;
 • Ken je de toepassingsmogelijkheden van alle aanbestedingsprocedures in de praktijk;
 • Heb je verdieping en verbreding van jouw kennis over de specificatie-, selectie- en gunningfase;
 • Kun je een weloverwogen keuze maken tussen de verschillende beoordelingsmethodieken;
 • Kun je omgaan met contractuele wijzigingen na gunning;
 • Ken je de toepassing van rechtsbeschermingsmogelijkheden gedurende de verschillende fasen van aanbesteden.

Lestijden
De lesdagen starten stipt om 9:30 uur (bij een fysieke les, ontvangst vanaf 9:00 uur met koffie en thee) en duren tot uiterlijk 16:30 uur. Tijdens een lesdag zijn er voldoende (lunch) pauzes en korte onderbrekingen opgenomen.

Online leren bij Conducto
Deelnemers krijgen toegang tot een online leerplatform. Hierin ga je actief aan de slag met de stof op een moment dat het jou uitkomt. Factsheets, online minicolleges, video’s, leestips, samenvattingen, bonusmodules en kennistests maken onderdeel uit van de e-learning. Je doorloopt deze e-learning voorafgaand aan een fysieke lesdag. Het voordeel hiervan is de homogeniteit t.a.v. het kennisniveau onder de deelnemers. Een docent kan hierdoor tijdens een fysieke lesdag dieper op de stof ingaan waardoor er ruimte is voor interactie zoals onze deelnemers dat van ons gewend zijn.

Investering
De investering per deelnemer bedraagt € 4875,- (vrij van btw). Dit is inclusief toegang tot het online leerplatform met e-learning, alle (digitale) lesmaterialen, de opleidingsmap en literatuur, de lesdagen en gastcolleges, het examen en bij goed gevolg het diploma.

Lesdagen
Hierbij een overzicht van de lesdagen*.

Voorjaar 2025

 • 8 mei 2025
 • 22 mei 2025
 • 5 juni 2025
 • 19 juni 2025
 • 4 september 2025
 • 18 september 2025
 • 2 oktober 2025
 • 9 oktober 2025 (webinar 09:30 uur tot 11:00 uur)
 • Examen ( datum volgt zo spoedig mogelijk)
 • Diploma-uitreiking ( datum volgt zo spoedig mogelijk)

*Je dient minimaal 80% van de colleges, inclusief het webinar, aanwezig te zijn.