Afgelopen week 6034 bezoekers
20975 geregistreerde inkopers
4037 app gebruikers

NEVI Medewerker Inkoop en Logistiek

Opleiding start op: 21 sep. 2020 09:00

In deze opleiding krijg je een introductie in inkoop, logistiek en voorraadbeheer.


Wat leer je?

 • Uitvoeren ondersteunende operationele en logistieke inkoopactiviteiten (bestellen, bewaken en nazorg)
 • Inzicht in het tactische inkoopproces
 • Kennis van juridische aspecten
 • Bekend met automatiseringssystemen in inkoop en e-procurement
 • Basisvaardigheden schriftelijk rapporteren, communiceren, onderhandelen en effectieve tijdsbesteding.

Doelgroep

Medewerkers die (naast andere werkzaamheden) een operationele inkooprol vervullen, werken op een afdeling die is gerelateerd aan inkoop of zich bezighouden met de afwikkeling van bestellingen.

Modules

Hieronder vind je de inhoud van de modules voor deze opleiding.

Module

NEVI Medewerker Inkoop en Logistiek deel 1 en 2
Deze opleiding bestaat uit 2 delen die afzonderlijk getentamineerd worden.

Algemene inleiding Deel 1
Dit deel geeft een algemene inleiding in inkoop. Wat is inkoop nu eigenlijk en waar is inkoop precies verantwoordelijk voor? Daarnaast bekijken we de structuur en de processen binnen een organisatie. Waar in dat geheel bevindt inkoop zich? Tevens krijg je in deel 1 een inleiding op juridisch gebied zodat je weet aan welke juridische spelregels je je moet houden.

Inkoopproces en inkoopactiviteiten
Je krijgt een inleiding op de zes fasen in het inkoopproces en de (niveaus van) inkoopactiviteiten. Vervolgens verdiep je je in de rol en plaats van de medewerker inkoop logistiek en het operationele inkoopproces.

Juridische basiskennis
Hierin staat het contracteren centraal. Het doel van het contracteren is het afsluiten van een koopcontract. Hoewel jij als medewerker inkoop en logistiek meestal niet zélf contracten sluit, moet je toch weten hoe en wanneer een overeenkomst tot stand komt.

Order- en levertijdbewaking
Hierin staat de orderbewaking centraal. Hoe controleer je of een leverancier zijn verplichtingen nakomt?

Ontvangstfase
Je hebt de bestelling gedaan en de order en de levertijd bewaakt. En dan is het zo ver: de bestelling komt binnen. Welke acties zijn er in de ontvangstfase nodig? Zijn de goederen bijvoorbeeld niet beschadigd geraakt tijdens transport? Zijn ze in het juiste aantal geleverd? Is de kwaliteit in orde? En wat doe je als de leverancier zijn verplichtingen niet nakomt?

Kwaliteitsbewaking
Het laatste onderwerp op het gebied van bewaken: bewaken van de kwaliteit. Welke keuringsmethoden kies je en tot welke kwaliteitskosten leidt dit? Daarna bespreken we de activiteiten die bij nazorg behoren. Hoe zorg je ervoor dat het inkoopproces netjes en volledig wordt afgerond? Ook komt het afhandelen van meer- en minderwerk aan bod.

Effectieve communicatie
Veel vraagstukken ontstaan door een gebrekkige manier van intern en extern communiceren. Daarom wordt aan het onderwerp communicatie, onder andere het actief luisteren en doeltreffende vragen stellen, veel aandacht besteed. Een goede communicatie zorgt er namelijk voor dat faalkosten of afstemmingsproblemen voorkomen worden. (4 dagen of 8 avonden)

Algemene inleiding Deel 2

MIL deel 2 richt zich met name op het ondersteunen in het tactische inkoopproces (specificeren, selecteren en contracteren).

De inkoopspecificatie, marktonderzoek, leveranciersselectie
We bespreken waar een goede inkoopspecificatie aan moet voldoen en hoe je de specificatie opstelt. Je leert de basis voor het uitvoeren van een inkoop marktonderzoek en we gaan dieper in op de leveranciersselectie.

Het offerte traject
We behandelen vragen als: hoe vertaal je de opgestelde specificaties in de offerteaanvraag? Wat zet je in de offerteaanvraag en waarom? Vervolgens nemen we door hoe je kunt beoordelen of de binnengekomen offertes aan de gestelde eisen en voorwaarden voldoen. Na de offertebeoordeling volgt de offertevergelijking. Hoe kun je de verschillende offertes op een goede en eerlijke manier vergelijken? En hoe evalueer je welke leverancier het beste aanbod heeft?

Beoordeling van leveranciers
Hoe toets je of leveranciers hun afspraken nakomen? We gaan in op het doel van leveranciersbeoordeling en welke gegevens je daarvoor moet verzamelen.

Automatisering en e-procurement
We behandelen de rol van automatisering in het inkoopproces. Welke informatiebehoefte is er? Wat zijn inkoopsystemen en ERP-systemen? En wat kunnen zij voor inkoop betekenen?

Expeditie en vervoer
In dit deel bespreken we expeditie en vervoer. Vervolgens staat we stil bij een aantal belangrijke aspecten van vervoer. Zoals leveringscondities, incoterms, verpakking en vervoerskosten.

Voorraad: besturing en kosten
We gaan dieper in op de schakel ‘voorraad’ uit de goederenstroom. De voorraad is niet alleen het eindpunt van het inkooptraject, maar ook het startpunt van het volgende inkooptraject. Het gaat hierbij om vragen als: waarom hebben we voorraden? Wanneer moeten we de voorraad weer gaan aanvullen en nieuwe goederen bestellen? En welke risico’s lopen we met (te) veel of (te) weinig voorraad?

Schriftelijk rapporteren en timemanagement
Schriftelijke communicatie is een van de onderwerpen. Ook besteden we aandacht aan timemanagement. Tijd is een schaars goed. Dit betekent dat je je tijd maximaal moet kunnen benutten.

Basis van Onderhandelen
Je leert wat onderhandelen is en welke vormen van onderhandelen je kunt onderscheiden. Ook worden enkele principes besproken die de basis zijn van onderhandelen. Met deze kennis kun je zowel extern als intern de belangen van jouw organisatie dienen. Tot slot behandelt dit deel enkele belangrijke onderhandelingsprincipes volgens de Harvard-methode. (4 dagen of 8 avonden)

Praktische informatie

Module 1 van 1: NEVI Medewerker Inkoop en Logistiek deel 1 en 2

Eerstvolgende startdatum & bijbehorende tijdsblok:

 • 21 sep 2020 - 8 bijeenkomsten 09:15 - 16:30 Zwolle
 • 26 okt 2020 - 16 bijeenkomsten (Avond) 18:45 - 21:30 Rotterdam
 • 27 nov 2020 - 8 bijeenkomsten 09:15 - 16:30 Utrecht
 • 21 jan 2021 - 16 bijeenkomsten (Avond) 18:45 - 21:30 Zwolle
 • 29 jan 2021 - 8 bijeenkomsten 09:15 - 16:30 Eindhoven
 • 16 feb 2021 - 8 bijeenkomsten 09:15 - 16:30 Zoetermeer
 • 15 mrt 2021 - 8 bijeenkomsten 09:15 - 16:30 Utrecht
 • 11 mei 2021 - 8 bijeenkomsten 09:15 - 16:30 Utrecht

Niveau: MBO Instapniveau / VMBO, HAVO of een vergelijkbaar niveau door werkervaring is gewenst, niet vereist.
Opleidingsduur: 3 maanden (dagopleiding) of 5 maanden (avondopleiding)
Waar en wanneer: Diverse locaties en startmomenten.
Studiebelasting: 4-6 uur per week
Branche erkend diploma: Ja
Aantal modules: 1 (bestaande uit 2 delen: MIL 1 en MIL 2)
Toetsing: Elk deel wordt afgesloten met een online examen op locatie. Meer informatie over het examen.
Scholingsvoucher: Wil je jouw kansen op werk vergroten met een opleiding, cursus of training? Dan kun je gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende. Dit is een subsidie voor een opleiding die je bij UWV kunt aanvragen.
Vrijstellingen: Voor deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstellingen aan te vragen.
Onderwijsvorm: Klassikaal

NEVI BASIC € 2.294,00 VANAFPRIJS - EXCL. BTW (Niet ledenprijs) - NEVI BASIC is gratis en geeft toegang tot ons netwerk
NEVI PRO € 1.995,00 VANAFPRIJS - EXCL. BTW (Ledenprijs) - NEVI PRO kost €235,00 p/j (incl. Vakblad DEAL!) en geeft toegang tot ons netwerk en kortingen op onze producten.

Bronlocatie van deze opleiding

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders