Professioneel inkopen

Startdatum:
05-07-24 09:30

Inkopen is echt een vak en gaat hand in hand met de strategie en concurrentiepositie van de organisatie. Het effectief doorlopen van het inkoopproces vereist specifieke kennis en vaardigheden. Een goede leverancier kunnen kiezen levert de organisatie kwaliteit, winst en voorsprong op. Hoe verkrijgt u de juiste informatie over potentiële leveranciers en hoe kunt u deze beoordelen? Hoe maakt u op inkoopsituatie toegesneden selectiecriteria? Hoe bewaakt u de risico’s, innovatie en integrale kostprijs? In deze training ontwikkelt u kennis en vaardigheden om uw rol als professioneel inkoper optimaal in te vullen. U vergroot uw waarde als inkoper voor uw organisatie.

Resultaat

 • U kunt business gedreven denken vanuit de strategie van uw organisatie
 • U kunt uw organisatie bewustmaken dat het bijdraagt aan succes om de meerwaarde van toeleveranciers te benutten
 • U bent in staat crossfunctioneel te werken met de partijen die bij inkoop betrokken zijn
 • U kent de verschillende leveranciersstrategieën en kunt daarop uw inkoopbeleid aanpassen
 • U hebt inzicht hoe u de integrale kosten en winstoptimalisatie het beste kunt benutten
 • U hebt inzicht in leverancierperformance, kwaliteit, innovatiekracht en risicomanagement
 • U bent in staat in uw onderhandelingen de meest optimale resultaten te bereiken

Doelgroep

U koopt regelmatig producten of diensten in en u wilt uw inkoop- vakkennis en vaardigheden ontwikkelen om uw rol als professioneel inkoper optimaal in te vullen. Ook wilt u uw toegevoegde waarde inzetten voor de strategie van de organisatie.

Zeker weten of dit bij u past? Doe een persoonlijke intake.

Programma

 • Professioneel inkopen
 • De ontwikkeling van inkoop in de diverse sectoren
 • Positionering van inkoop in de organisatie, inkoopaandeel of inkoopquote
 • Inkoopproces, specificeren, selecteren, contacteren, bestellen, bewaken, E-ordening en vendorrating
 • Leveranciersbeleid, global sourcing, local sourcing en outsourcing
 • Duurzaam inkopen, trends en het cradle-to-cradle principe Inkoopstrategie, concurrentiestrategieën van Porter, de strategische driehoek
 • Opstellen van inkoopplannen, ABC analyse en formuleren van de inkoopdoelstellingen
 • Opzetten van een inkoopportfolio en toepassen van een leveranciersstrategie in elk kwadrant van uw inkoopportfolio
 • Verbeteren van de inkoopprocessen en werken met inkoopvolwassenheidsmodellen
 • Vertalen van leveranciersstrategie naar onderhandelingsstrategie
 • Praktijksituaties en -voorbeelden
 • Persoonlijk actieplan

Studiewijze

In deze veelzijdige training staan de theorie en praktijk centraal. Theorieën en processen op het gebied van inkoop worden behandeld en naar uw eigen situatie vertaald. U leert technieken en instrumenten om het inkoopproces beter te doorlopen. U buigt zich over interessante en leerzame oefeningen, opdrachten en cases.

De training wordt verzorgd door een deskundige uit de praktijk. Als afsluiting stelt u een persoonlijk actieplan op, dat u ondersteunt bij het toepassen van het geleerde in uw eigen praktijk.

Heeft u de gehele training gevolgd, dan ontvangt u het ICM-certificaat.

Meer opleidingen en trainingen

Hier vindt u een overzicht van alle 16 opleidingen en trainingen in de categorie: Sales.

Plaats & data

 • vr 05-07 vr 12-07 vr 19-07 2024
 • wo 04-09 wo 11-09 wo 18-09 2024
 • vr 08-11 vr 15-11 vr 22-11 2024
 • wo 05-02wo 12-02wo 05-03 2025

Tijd

De training is van 9.30 tot 17.00 uur en omvat 3 bijeenkomsten.

Locatie(s)

De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Klik hier voor de verschillende data en plaatsen.

Groepsgrootte

Maximale groepsgrootte: 12 personen.