Rechtmatigheid in het Sociaal Domein

Startdatum:
19-06-24 09:15

Nog steeds onzekerheden in bestedingen pgb en zin (zorg in natura)? Na deze cursus niet meer!

19-06-2023 | 1 dag | Utrecht | € 689,00


Inleiding

Gemeenten moeten naast de getrouwheid ook de rechtmatigheid van de uitgaven van de pgb-gelden en zorg in natura (zin) aantonen. Met name dit aantonen van de geleverde prestatie blijft een flinke uitdaging. De gemeente zit in een afhankelijke positie als het gaat om deze prestatielevering. Met de komst van de rechtmatigheidsverantwoording in 2021 wordt het belang om de rechtmatigheid aan te kunnen tonen alleen maar groter. Toch zijn gemeenten niet compleet afhankelijk en kunnen ze zelf het nodige doen om de rechtmatigheid van de kosten aan te tonen en de onzekerheden te verkleinen.

Doelgroep

 • Medewerkers die de verbijzonderde controles plannen en/of uitvoeren
 • Medewerkers planning & control
 • (Business)controllers
 • Inkoopcoördinatoren
 • Kwaliteitsmedewerkers sociaal domein

Programma

Er wordt, waar nodig en van toepassing, natuurlijk aandacht besteed aan het onderscheid tussen jeugdwet, Wmo [nieuw] en pgb-budgetten en we bieden naast het theoretisch kader ook de praktische handvatten om de rechtmatigheid te vergroten. Aan de orde komt onder andere:

 • hoe het proces verloopt binnen het sociaal domein
 • wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn binnen het proces
 • wat de eisen ten aanzien van de rechtmatigheid vanuit de accountantscontrole zijn
 • wat de gemeente zelf kan doen om de rechtmatigheid vast te stellen en waarbij men afhankelijk is van zorgaanbieders
 • wat de best practices uit de praktijk zijn.

Werkwijze

We gaan op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de slag en maken een vertaling van regelgeving naar de dagelijkse praktijk, waarbij casuïstiek en praktijkvoorbeelden een belangrijk onderdeel vormen.

Resultaat

 • Je bent in staat een controleprogramma op te stellen om de rechtmatigheid van de uitgaven vast te stellen.
 • Je bent in staat met de gepresenteerde aanpak de afhankelijkheid van controle verklaringen van zorgverleners te verkleinen.
 • Je hebt zicht op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het proces Sociaal Domein die belangrijk zijn om de rechtmatigheid van de kosten vast te stellen.
 • Je hebt inzicht in de processen van het sociaal domein.
 • Je kunt de bado-notitie t.b.v. de de onderbouwing van de pgb-lasten in de jaarrekening, toepassen
 • Je hebt inzicht in de eisen van het accountantsprotocol.

Details & data

 • Type: Cursus
 • Duur: 1 dag
 • Tijd: van 09:15 tot 16:30
 • De prijs is inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Exclusief omzetbelasting.
 • Docent: Frank Bosma
 • Contact: Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 – 434 50 83